20 maja 2024

Przed nami Kiermasz Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice

Zapraszamy do udziału w Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych Gminy Werbkowice, który odbędzie się 13 marca 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

 

REGULAMIN 
Kiermasz odbędzie się 13 marca 2016 roku o godzinie 13:00
Miejsce: GOK Werbkowice

1. ORGANIZATORZY
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
Gminna Rada Kobiet w Werbkowicach

2. WARUNKI UDZIAŁU W KIERMASZU
W kiermaszu mogą wziąć udział osoby (grupy) pochodzące tylko z terenu gminy Werbkowice:
– Koła Gospodyń Wiejskich,
– Stowarzyszenia,
– Reprezentacje miejscowości w grupie liczącej nie więcej jak 5 osób, w tym dzieci i młodzież.

3. CEL KIERMASZU:
– kultywowanie tradycji ludowej,
– edukacja w zakresie obyczajów i zwyczajów regionalnych,
– promocja lokalnego rękodzieła i tradycji związanej z symboliką wielkanocną.

4. PROGRAM KIERMASZU:
– oficjalne otwarcie Kiermaszu Tradycji Wielkanocnych – godz. 13:00
– możliwość zakupu wystawianych produktów przez odwiedzających
– zakończenie Kiermaszu – godz. 16:00

5. ZASADY UDZIAŁU:
– udział w Kiermaszu za „Zgłoszeniem” telefonicznym: 84 657 20 32 lub 84 657 20 78 do dnia 10 marca 2016 roku.
– uczestnicy Kiermaszu prezentują rękodzieło o symbolice wielkanocnej.

Osoby do kontaktu: K. Serafin, E. Swatek-Wańczycka, A. Pawlos.

Organizatorzy Kiermaszu zapewniają uczestnikowi (grupie) do prezentacji rękodzieła wielkanocnego: 1 stół, krzesła do 5 szt.