15 czerwca 2024

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Zosinie

19 grudnia, na moście granicznym w Zosinie, polscy harcerze przekazali na Ukrainę Betlejemskie Światło Pokoju.

Reklamy

 

„Światło, które łączy” to hasło tegorocznej Harcerskiej Sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju. W tym roku polscy harcerze przekazali przywiezione od słowackich skautów Światło Pokoju na Ukrainę. Uroczyste spotkanie odbyło się 19 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 na moście granicznym w Zosinie.

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe miasta Hrubieszów, przedstawiciele powiatu, duchowieństwo oraz służby Straży Granicznej i Służby Celnej a także przedstawiciele władzy i duchowieństwa Ukrainy.

Reklamy

Służbę Celną reprezentowali: Kierownik Oddziału Celnego w Zosinie nadkom. Ryszard Krawczyk oraz kierownik zmiany podkom. Mariusz Żukowski, Straż Graniczną reprezentował Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie mjr. SG Mariusz Bosowski. Władze samorządowe reprezentowali:  Zastępca Burmistrza Miasta Paweł Wojciechowski oraz Przewodnicząca Rady Miasta Anna Naja. Natomiast Starostwo Powiatowe reprezentowała Pani Starosta Maryla Symczuk.

Uroczystość zaszczycili również przedstawiciele Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej.

Reklamy

Most w Zosinie jest miejscem, gdzie już od wielu lat z Polski na Ukrainę przekazywane jest Betlejemskie Światełko Pokoju. Wszyscy zebrani przekazują sobie również ciepłe świąteczne życzenia.

Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów. Następnie sztafetą trafia do najdalszych zakątków kontynentu.

W Polsce akcję od 1991 roku prowadzą harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego, którzy odbierają Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich najczęściej na przejściu granicznym Łysa Polana w Tatrach. Następnie, po uroczystej mszy świętej odprawianej w Kaplicy Betlejemskiego Światła Pokoju, zlokalizowanej na terenie Schroniska Górskiego ZHP „Głodówka”, Światło trafia do wszystkich chorągwi, hufców i drużyn harcerskich, a za ich pośrednictwem do mieszkańców miast i wsi. Betlejemskie Światło Pokoju z rąk harcerzy uroczyście przyjmuje m.in.: Prezydent RP, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu i Prymas Polski. Polscy harcerze przekazują Betlejemskie Światło Pokoju również do wschodnich sąsiadów – do Rosji, na Litwę, Białoruś, Ukrainę. Czasami na zachód Niemiec i na Północ Danii.

 

źródło i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie