21 maja 2024

Przekazanie placu budowy drogi powiatowej Uśmierz – Hulcze – Ulhówek

W dniu 22 czerwca 2016 r. Powiat Hrubieszowski przekazał wykonawcy teren budowy związany z realizacją przebudowy drogi powiatowej Uśmierz – Hulcze – Ulhówek na terenie gm. Dołhobyczów. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już we wrześniu.

 

W dniu 22 czerwca 2016 r. Powiat Hrubieszowski przekazał wykonawcy teren budowy związany z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3449L Uśmierz – Hulcze – Ulhówek od km 1+800,00 do km 14+550,00 na terenie gm. Dołhobyczów”, realizowanej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. 

Umowa na realizację zadania podpisana została przez władze powiatu 21 czerwca 2016r. Wyłoniona w przetargu firma – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SADEX” Janusz Sadlik z siedzibą w Kolonii Sitno 84, 22-424 Sitno, złożyła najkorzystniejsza ofertę.

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek 12,750 km drogi. Zakres inwestycji obejmie przebudowę nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, budowę zatok autobusowych oraz nowe oznakowanie.

Zrealizowana inwestycja będzie miała  pozytywny wpływ na sprawniejsze poruszanie się pojazdów, zwiększenie komfortu jazdy i poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Umożliwi również dogodne połączenia z drogą wojewódzką Nr 852 usytuowaną w zachodniej części powiatu i drogą wojewódzką Nr 844 prowadzącą do międzynarodowego przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów.

Koszt realizacji robót budowlanych wynosi ok. 2 000 193,10 zł i sfinansowany zostanie w 50 % ze środków budżetu państwa w ramach PRGiPID oraz po 25 % z budżetu Powiatu Hrubieszowskiego oraz z budżetu  Gminy Dołhobyczów.

Jeśli prace pójdą zgodnie z planem przebudowany odcinek drogi zostanie oddany do użytku już  we wrześniu.źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie