29 lutego 2024

Rozpoczęcie kampanii sokowej w Cukrowni Werbkowice

7 lutego w Cukrowni Werbkowice została uroczyście zainaugurowana kampania sokowa. Jest to 57. kampania cukrownicza i 3. kampania sokowa od czasu uruchomienia Zakładu.

Reklamy

 

Kampania sokowa potrwa około 35 dni i zakończy się pod koniec marca. W kampanii 2019/2020 Cukrownia Werbkowice wyprodukowała 135 000 ton  cukru, łącznie z cukrem odłożonym w soku gęstym. Produkcja cukru z soku gęstego szacowana jest na około 36 000 ton. Kampania sokowa to przeróbsoku gęstego z buraków na cukier. Produkcja cukru z soku gęstego, wytworzonego wcześniej i przechowywanego w specjalnych zbiornikach, to metoda pozwalająca na zwiększenie możliwości przerobowych zakładów, a tym samym skrócenie czasu przerobu buraków w trudnych warunkach jesienno–zimowej kampanii buraczanej.

Podczas uroczystego spotkania Sekretarz Stanu Artur Soboń rozpoczął kampanię uruchomieniem wirówki cukrzycy pierwszej. W wydarzeniu udział wzięli także: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Maryla Symczuk, Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka Skubis-Rafalska, Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w osobach: Krzysztof Kowa, Janusz Stachowiak, Zdzisław Salus, Dyrektor Cukrowni Werbkowice Krzysztof Mięczak i przedstawiciele związków plantatorów buraka cukrowego przy KSC S.A. Uczestnicy spotkania zapoznali się procesem produkcyjnym cukru, odwiedzając m.in: sterownię główną, wirownię, pakownie, nowy terminal załadunku cukru w cysterny kolejowe (otwarty w lutym 2020), innowacyjny projekt – suszarnię niskotemperaturową oraz zbiorniki soku gęstego.

Reklamy

Do kampanii sokowej odniósł się też, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Krzysztof Kowa „Kampanie sokowe w KSC S.A. prowadzimy od trzech lat. Ten proces pozwala nam na usprawnienie logistyki i obniżenie kosztów produkcji.

Minister Artur Soboń podsumował ostatnią kampanię cukrowniczą. ”Okres od września do zakończenia kampanii to był trudny czas ze względu na szkodniki i warunki pogodowe, ale rolnicy potrafią sobie z tym radzić”. Minister docenił też profesjonalizm plantatorów buraka cukrowego, którzy pomimo niesprzyjających warunków z roku na rok osiągają coraz lepsze wyniki.

W Krajowej Spółce Cukrowej S.A. kampania sokowa jest prowadzona w trzech Oddziałach: Cukrowni Werbkowice, Cukrowni Kruszwica oraz Cukrowni Nakło.

 

***

 

Cukrownia Werbkowice – Planowane inwestycje w 2020 roku

 • „Modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych”  – realizacja zadania pozwoli na dostosowanie wydajności oczyszczalni ścieków przemysłowych do możliwości przerobowych cukrowni oraz znaczącą poprawę parametrów jakościowych ścieków przemysłowych kierowanych do środowiska

 • „Budowa magazynu wysłodków suszonych i brykietowanych” – wybudowany zostanie magazyn wysłodków, który pozwoli zmagazynować ok. 10 000 ton wysłodków brykietowanych.

 • „Modernizacja linii krajania buraków” – zakupiona i zamontowana zostanie nowa krajalnica buraków – realizacja zadania pozwoli na dostosowanie linii krojenia buraków do przerobu 11 000 t/d.

 

***

 

O Cukrowni Werbkowice

Cukrownia w Werbkowicach, wchodząca w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A., pierwszą kampanię cukrowniczą odbyła w roku 1963. Cukrownia Werbkowice jest pierwszą cukrownią wybudowaną w Polsce po II wojnie światowej. Obecnie Cukrownia jest w stanie wyprodukować około 1 250 ton cukru białego na dobę. Cukrownia przerabia około 11 000 ton buraków na dobę. Zakład zatrudnia blisko 195 osób, a w trakcie kampanii buraczanej dodatkowo 95 pracowników sezonowych. Tegoroczną kampanię buraczaną Cukrownia Werbkowice rozpoczęła 10 września, jako pierwsza wśród 7 cukrowni Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Kampania zakończyła się 12 grudnia 2019 i trwała 93 dni. W 2019 roku plantatorzy buraka cukrowego z rejonu Cukrowni Werbkowice zmagali się ze szkodnikami, chorobami roślin i suszą. Skupiono i przerobiono około 950 000 ton buraków. Cukrownia Werbkowice wyprodukowała 135 000 ton  cukru, łącznie z cukrem odłożonym w soku gęstym. 27 lutego Cukrownia rozpoczęła przerób soku, z którego wyprodukuje około 36 000 ton cukru. Buraki do Cukrowni dostarcza 2900 Plantatorów, a uprawy surowca zajmują powierzchnię 18 000 ha.

Najważniejsze inwestycje prowadzone obecnie w Cukrowni Werbkowice to: rozbudowa przemysłowej oczyszczalni ściekówo tzw. stopień tlenowy, budowa terminalu kolejowego do wysyłki cukru w cysternach kolejowych, uruchomiona w 2019 roku nowa linia brykietowania wysłodków oraz suszarnia oddana do użytku w 2018 roku. Jest to innowacyjny projekt KSC S.A. i jedna z najnowocześniejszych suszarni wysłodków w Europie i na świecie.


Cukrownia Werbkowice w liczbach 2020

 • Cukrownia produkuje cukier od przeszło pół wieku – 57 lat!

 • W 2020 rozpoczęła się 3. kampania skokowa.

 • W 2019 skupiono około 917.000 ton buraków cukrowych.

 • W kampanii 2019/2020 wyprodukowano 135.000 ton cukru.

 • 2900 Plantatorów dostarcza surowiec do Cukrowni .

 • Powierzchnia średniej plantacji – 6,2 ha.

 • Areał upraw buraków cukrowych – 18 000 ha.

 • Średni promień dowozu surowca do cukrowni – 36 km.

 • Polaryzacja buraków cukrowych – 16,53%.

 • Plon buraków cukrowych – 52,58 ton/ha.

***

 

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. – podstawowe informacje

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. powstała w 2002 roku, jest obecnie największym w Polsce i jednym z najbardziej znaczących w Europie producentów cukru buraczanego. Większościowym udziałowcem KSC S.A. jest Skarb Państwa, około 20% akcji należy do plantatorów buraka cukrowego i pracowników. W skład koncernu wchodzi 7 cukrowni (Dobrzelin, Kluczewo, Krasnystaw, Kruszwica, Malbork, Nakło, Werbkowice) oraz Zakład „Polskie Przetwory” z siedzibą we Włocławku. W 2019 roku buraki cukrowe zakontraktowane przez KSC S.A. uprawiane były na areale ponad 100 tys. ha, przez 15 tys. plantatorów. Podczas 18. kampanii 2019/2020 r. KSC S.A. skupiła prawie  5,8 mln ton buraków cukrowych i wyprodukowała ponad 860tys. ton cukru.

Podstawowy przedmiot działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowi produkcja i sprzedaż cukru, handel wyrobami powstałymi w trakcie jego wytwarzania oraz przetwórstwo owocowo-warzywne. Odbiorcami produktów Spółki sprzedawanych pod marką „Polski Cukier” są zarówno uznane firmy polskie, jak i renomowane koncerny międzynarodowe. Budowana przez lata Grupa Kapitałowa Krajowej Spółki Cukrowej S.A. działa dzisiaj w pięciu sektorach rynku rolno-spożywczego. Podstawowym sektorem Grupy pozostaje przemysł cukrowniczy. Cztery kolejne to przemysł cukierniczy, przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego, przemysł zbożowo-młynarski oraz przemysł ziemniaczany. Do Grupy Kapitałowej KSC S.A. należą dzisiaj poza KSC S.A. cztery produkcyjne spółki zależne:

• Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.

• Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o.

• Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o.

• Î.C.S.„Moldova Zahăr” SRL w Republice Mołdawii.

 

W październiku ubiegłego roku KSC S.A. oddała do użytku Terminal Cukrowy w Porcie Morskim Gdańsk. W 2019 roku flagowy produkt – cukier biały 1 kg otrzymał nową szatę graficzną, z motywem polskiej flagi.

 

info i fot.: KSCZobacz też:

POWIAT – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła 18. kampanię cukrowniczą 2019/2020

POWIAT – Cukrownia Werbkowice rozpoczęła kontraktację buraków cukrowych na kampanię 2019