22 kwietnia 2024

Rusza Regionalny Konkurs Grantowy „Równać Szanse”. Do zdobycia dotacje

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza „Regionalny Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać Szanse 2014” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.


Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym można znaleźć na stronie:

http://rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/2073