Skontrolowali stan zabytków na terenie gminy Dołhobyczów

Wspólne zadania związane z ochroną zabytków oraz dziedzictwa narodowego, we współdziałaniu z Konserwatorem Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu, realizowali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Dołhobyczowie oraz pracownicy Urzędu Gminy w Dołhobyczowie.

Reklamy


W tym dniu kontrolowano stan zachowania byłego założenia obronnego w Oszczowie.

Fortalicjum ziemne, zachowane w formie bastei o romboidalnym zarysie, usytuowane na dnie doliny rzecznej, odcięte przekopem-fosą od krawędzi doliny – zachowane w stanie dobrym, nieprawidłowości nie stwierdzono… – tak brzmiała opinia konserwatorska wydana przez Pana Wiesława Komana. 

Kolejnym miejscem, do którego zawitała kontrola, było związne z informacją od mieszkańca miejscowości Dołhobyczów na temat odnalezionej pradziejowej mogiły ziemnej usytuowanej w kompleksie leśnym w okolicach Wólki Poturzyńskiej. W ramach oględzin, konserwator zabytków potwierdził autentyczność znaleziska.

– Szacujemy, że kurhan pochodzi z epoki wczesnego brązu, mam tu na myśli kulturę trzciniecką – powiedział mł. chor. SG Paweł Hanc z Placówki SG w Dołhobyczowie.

Powyższe działanie wpisywało się w realizację pragramu zwalczania porzestępczości i aspołaecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.