Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem zaprasza!

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, ogłasza zapisy dzieci do: Punktu Przedszkolnego, Oddziału Przedszkolnego i klasy I.

Reklamy

 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Husynnem, ogłasza zapisy dzieci do:

– Punktu Przedszkolnego – 3 – 4 latki

– Oddziału Przedszkolnego – 5 – 6 latki

– klasy I

 

Zapewniamy wysoki poziom nauczania oraz możliwość rozwijania własnych zainteresowań w miłej, serdecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i przyjaznej kadry pedagogicznej.

Nasze sale lekcyjne są w pełni wyposażone min. w komputery, monitory interaktywne z dostępem do Internetu w każdej sali oraz tablicę multimedialną z projektorem.

 

Szkoła zapewnia:

– bezpieczeństwo uczniów,

– atmosferę sprzyjającą nauce i własnej aktywności uczniów,

– uczestnictwo uczniów w realizacji innowacyjnych programów edukacyjnych,

– udział w projektach szkolnych,

– udział w konkursach o różnej tematyce,

– naukę dwóch języków obcych w klasach starszych (język angielski, język rosyjski)

– bogatą ofertę zajęć dodatkowych – możliwość rozwoju zainteresowań uczniów (min.zajęcia wokalne, zajęcia taneczne),

– wycieczki edukacyjne, integracyjne,

– współpracę z instytucjami kulturalnymi,

– szansę indywidualnego rozwoju dla uczniów zdolnych (indywidualne zajęcia z uczniami zdolnymi),

– zajęcia dodatkowe w ramach Gromady Zuchowej i Drużyny Harcerskiej ZHP,

– korzystanie z różnych form pomocy rodzicom i uczniom mających na celu wsparcie w procesie wychowania i opieki,

– opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej w formie zabaw, gier, zajęć plastycznych i muzycznych,

– zajęcia świetlicowe w formie: zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne,

– dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną,

– jednodaniowe posiłki w stołówce szkolnej.

 

Nasza Szkoła to szkoła przyjazna dzieciom. Przyjdź i zapisz swoje dziecko a sam się przekonasz!

Nasz adres: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Husynnem, Husynne 118, 22-500 Hrubieszów, email: szkolahusynne@wp.pl, www.sphusynne@edupage.org, tel. 84 696 17 68.

https://www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-im-TKościuszki-w-Husynnem-233796203817301/

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

fot. SP w Husynnem