21 maja 2024

Termin naboru na rachmistrzów przedłużony

Termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 we wszystkich gminach zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

W związku z decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

***

Narodowy Spis Powszechny 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. We wszystkich gminach powiatu hrubieszowskiego poszukiwani są kandydaci na rachmistrzów.

Kandydaci mogą składać oferty osobiście w siedzibach urzędów gmin, za pośrednictwem poczty elektronicznej, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Oto szczegóły naborów w poszczególnych gminach:

Miasto Hrubieszów

Gmina Hrubieszów

Gmina Horodło

Gmina Dołhobyczów

Gmina Mircze

Gmina Trzeszczany

Gmina Uchanie

Gmina Werbkowice


Zobacz też:

Hrubieszów: Poszukiwani kandydaci na rachmistrzów


LubieHrubie na Twitterze