23 lipca 2024

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach

W dniu 27.02.2019 r. Gmina Trzeszczany złożyła wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach”.

Reklamy

 

Inwestycja przewiduje wykonanie niżej wymienionych robót:

– docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem tynku,

Reklamy

– docieplenie ścian poniżej poziomu terenu styrodurem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej,

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Reklamy

– naprawa nawierzchni tarasów i schodów (dostosowanie podjazdu do obecnie obowiązujących warunków technicznych),

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wymiana ogrzewania elektrycznego na ogrzewanie wodne z grzejnikami stalowymi płytowymi,

– montaż centralnego źródła ciepła dla budynku – kotła wodnego opalanego pelletem,

– wymiana tradycyjnego oświetlenia w pomieszczeniach na oświetlenie energooszczędne w technologii LED

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 21,6 kWp  na dachu budynku szkoły o ogólnej powierzchni  122,4 m2.

Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na kwotę  2 677 263,76  brutto, z czego dofinansowanie w ramach dotacji kosztów kwalifikowalnych  wynosi  1 498 699,35 zł brutto.

 

 

Zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.


tekst: SP Trzeszczany