Uchanie: Zapisy na półkolonie letnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uchaniach ogłasza zapisy na półkolonie letnie organizowane w szkole dla dzieci rolników w wieku 6-16 lat, których co najmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę lub emeryturę z KRUS-u.

Reklamy


Termin realizacji półkolonii: 01.08.2014 r. – 14.08.2014 r. 

Odpłatność uczestników 50 zł/osobę. 

W ramach organizowanych półkolonii zapewniamy: mini wyprawkę szkolną, 2 posiłki ( w tym obiad), opiekę kadry pedagogicznej, organizację programu kulturalno – oświatowego (m.in. wycieczki, zajęcia sportowe, plastyczne itp.).

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od dnia 22.07.2014 r. lub pod nr tel. 512 457 043 (Kołtun Beata).


Info: UG Uchanie