22 lipca 2024

Werbkowice: Dobre praktyki samorządowe

W dniu 21 lipca 2015 r. władze Gminy Werbkowice gościły delegację samorządowców z Mołdawii. Wizyta zorganizowana została przez Centrum Informacyjne dla Władz Lokalnych w Mołdawii prowadzone przez Fundację Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie we współpracy z Ambasadą RP w Kiszyniowie oraz Stowarzyszeniem Arena Civis z Mołdawii oraz Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug, w ramach projektu „Lokalny rozwój gospodarczy”.

Reklamy

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Werbkowicach, Wójt Pan Lech Bojko oraz Skarbnik Pani Jolanta Ogórek, przybliżyli gościom zasady funkcjonowania i kompetencje samorządu oraz specyfikę budżetu gminnego. Ponadto przedstawiony został potencjał gospodarczy i społeczny gminy oraz doświadczenia naszego samorządu z zakresu realizacji projektów unijnych. Goście poznali również walory krajoznawcze i turystyczne gminy.

Po spotkaniu w Urzędzie Gminy delegacja udała się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie Dyrektor Pan Andrzej Osuch przedstawił organizowane przez GOK wydarzenia kulturalne, różne działania w zakresie kultury i sztuki, rolę GOK w podtrzymywaniu i pielęgnowaniu lokalnego dziedzictwa kulturalnego oraz wspieraniu lokalnych artystów.

Reklamy

Pod koniec czerwca Mołdawia podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, która przewiduje m.in. utworzenie strefy wolnego handlu, a także zobowiązuje ten kraj do przeprowadzenia reform, umożliwiających wdrażanie unijnych standardów.

 

Źródło i fot: UG Werbkowice

Reklamy