Werbkowice: Dofinansowanie na klub seniora

Gmina Werbkowice otrzymała środki na dofinansowanie utworzenia i wyposażenia klubu seniora w tamtejszym Gminnym Ośrodku Kultury.

Reklamy

 

Dzięki wsparciu rządowemu Gmina Werbkowice otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 122 443,94 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+” w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach.

Dofinansowanie zadania w module 1 pokrywa 80% całkowitego kosztu realizacji zadania, którego wykonanie przewidziane jest w terminie do 31 grudnia 2019 r.

 

(info i fot. UG Werbkowice)