Werbkowice: Pszczółka ratuje pszczoły dziko żyjące

„Pszczółka ratuje pszczoły dziko żyjące” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

Reklamy

 

Jednym z celów nauczania i wychowania w naszej szkole jest kształtowanie postaw proekologicznych oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

W roku bieżącym Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach podjęła współpracę przy realizacji projektu, który objęty jest honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

Projekt realizowany jest we współpracy z Fabryką Cukierków PSZCZÓŁKA w Lublinie oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Realizacja projektu polega na przekazaniu wybranym szkołom z województwa lubelskiego, hoteli dla pszczół – murarek ogrodowych oraz przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, mających na celu uświadomienie uczniom jak istotną rolę dla środowiska naturalnego, a tym samym dla człowieka odgrywają pszczoły.

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia wykładowe i warsztaty propagujące postawy proekologiczne związane z pszczołami. Zajęcia prowadziła pani Katarzyna Buczek – pracownik Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, Zakład Mikrobiologii Przemysłowej. W ramach projektu naszej szkole zostały ufundowane hotele dla pszczół – murarek ogrodowych, które wypełnione rurkami trzcinowymi zapewniają ochronę tym owadom. Hotele zostały ustawione na terenie zielonym naszej szkoły. Pszczoły te są bardzo łatwe w hodowli, mają zdolność budowania gniazd. W zapylaniu kwiatów są one wydajniejsze niż pszczoły miodne. Nie tworzą rojów ani nie atakują ludzi. Nie żądlą, a to sprawia, że mogą być hodowane przy szkole i innych miejscach użyteczności publicznej.

Opiekę nad pszczołami w naszej szkole będą sprawowali uczniowie klasy IVa wraz z wychowawczynią Anną Piluś – nauczycielką geografii i przyrody.

 

Zdjęcia >>

 

9żródło i fot. UG Werbkowice)