19 kwietnia 2024

Werbkowice: Wielkanoc w twórczości plastycznej

W dniu 31.03.2017 r. w GOK Werbkowice odbyło się wręczenie nagród w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wielkanoc w twórczości plastycznej”.

 

Na  konkurs wpłynęło 268 prac plastycznych, w tym: 19 plam, 56 pisanek, 192 kartki z 9 Szkół Podstawowych (Sahryń, Werbkowice, Podhorce, Hostynne Kol., Malice, Gozdów, Turkowice, Honiatycze, Terebiń), 2 Gimnazjów (Werbkowice, Sahryń), Przedszkola Samorządowego „Bajka” oraz 3 oddziałów przedszkolnych (Podhorce, Honiatycze, Hostynne Kol.).

 

Komisja w składzie:

Sławomir Bednarczuk – inspektor ds. oświaty, kultury i sportu – przewodniczący komisji

Elżbieta Swatek-Wańczycka – instr. GOK Werbkowice – członek komisji

Agnieszka Pawlos – instr. GOK Werbkowice – członek komisji

 

przyjmując poziom artystyczny za główne kryterium oceny, postanowiła nagrodzić:

 

– w kategorii od 4 do 6 lat:

Zosię Bieńko z oddziału przedszkolnego z PSP w Podhorcach

Karola Dulibana (lat 4) z PSP w Malicach

Karolinę Dąbrowską (lat 6) z PSP w Malicach

Maję Kuś (lat 5) z Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach

Wiktorię Kapluk (lat 5) z oddziału przedszkolnego w Honiatyczach

Kalinę Furlepę (lat 5) z oddziału przedszkolnego w Hostynnem Kolonii

 

– w kategorii od kl.I – do kl. III:

Nikolę Jaworską (kl.II) z PSP wTurkowicach

Martynę Kidyba (kl.II) z PSP w Podhorcach

Jakuba Załęskiego (kl.I) z PSP w Honiatyczach

Esterę Pogorzelską (kl.II) z PSP w Malicach

Annę Paszczuk (kl. 0) z PSP w Gozdowie

Amelię Filibczuk (kl.I) z PSP w Gozdowie

 

– w kategorii od kl.IV – do kl.VI:

Tomasza Ciepłego (kl.IV) z PSP w Podhorcach

Julię Dudę (kl.VI) z ZS w Sahryniu

Annę Kocaj (kl.IV) z PSP w Podhorcach

Emilię Jarosz (kl.IV) z PSP w Malicach

Izabelę Bajurka (kl.V) z ZS w Sahryniu

 

– w kategorii gimnazjum:

Wiktorię Wójcik (kl.III) z ZS w Sahryniu

Kacpra Podolaka (kl.I) z ZS w Werbkowicach

Kamilę Psionkę (kl.II) z ZS w Werbkowicach

Patryka Wasążnika (kl.I) z ZS w Sahryniu

Wiktorię Ćmiel (kl.III) z ZS w Werbkowicach

           

Organizatorzy konkursu w imieniu uczestników i własnym bardzo dziękują Pani Magdzie Kowalczyk za pomoc i wsparcie finansowe.

 

Organizatorzy: Wójt Gminy Werbkowice, Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach

 

źródło i fot. GOK Werbkowice