25 czerwca 2024

Werbkowice: Wyniki 10. Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych

Tegoroczny 10. Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2020, ze względu na ograniczenia sanitarno-epidemiologiczne odbywał się zdalnie.

Reklamy

Do werbkowickiego GOK-u wpłynęło 5 nagrań występów zespołów śpiewaczych, które następnie zostały przekazane do oceny Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie.

Komisja w składzie: przewodniczący Andrzej Sar – Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych i główny instruktor do spraw Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny i Kornelia Sar – instruktor do spraw Dziedzictwa Kulturowego Lubelszczyzny, po obejrzeniu i wysłuchaniu nagrań, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Reklamy

– I miejsce – nie przyznano,

– II miejsce – zespół „Remedium” z Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu,

Reklamy

– III miejsce – zespół „Górzanki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach,

– wyróżnienie – zespół „Dębinki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Dubience.

Podziękowanie za udział w Festiwalu kierujemy dla zespołu „Flowers” z Gminnego Ośrodka Kultury w Białopolu oraz zespołu „Dolinianki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu.

Wszystkim zespołom składamy serdeczne podziękowania za wzięcie udziału w naszym Festiwalu.

O sposobie i terminie przekazania (odbioru) nagród i wyróżnień GOK w Werbkowicach poinformuje telefonicznie.

­

Film podsumowujący 10. Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych: