Werbkowice: Zapisy do Przedszkola Samorządowego „Bajka”

Trwają zapisy dzieci do Przedszkola Samorządowego „Bajka” w Werbkowicach, przy ul. Piłsudskiego 4.

Reklamy


Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.00, bezpłatne korzystanie z zajęć w ramach podstawy programowej możliwe jest do godz. 12.30.

Przedszkole „Bajka” usytuowane jest w bezpiecznej odległości od ulicy, niedaleko parku, amfiteatru i GOK-u, co umożliwia organizowanie zabaw, imprez i biesiad w plenerze dla dzieci, rodzin i mieszkańców osiedla.

Mamy nowoczesny i bezpieczny plac zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

Dzieci uczestniczące do naszego przedszkola korzystają z bezpłatnej nauki języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych oraz zajęć logopedycznych.

Swoim podopiecznym zapewniamy wiele atrakcji, ubogacamy świat wyobraźni poprzez comiesięczne uczestniczenie w spektaklach teatralnych w przedszkolu i poza nim, wycieczkach, konkursach przedszkolnych i międzyprzedszkolnych.

Cenioną formą współpracy z rodzicami dzieci są organizowane w przedszkolu uroczystości integrujące dzieci, rodziny i pracowników przedszkola.

Dzieci z Przedszkola „Bajka” odnoszą sukcesy w konkursach plastycznych, recytatorskich i tematycznych, a absolwenci są ciekawi świata, twórczy, samodzielni, odpowiedzialni i kulturalni.

 

Zapraszamy!