5 marca 2024

Werbkowice: Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i znaczącym wzrostem zachorowań na COVID-19, od 16 października 2020 r. ulega zmianie organizacja pracy w zakresie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Werbkowicach.

Reklamy

Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów, zlokalizowanych:

1) na półpiętrze schodów wewnętrznych w budynku urzędu (wejście od ul. Zamojskiej),

Reklamy

2) na parterze budynku (wejście od ul. Staszica).

Kontakt z urzędem odbywa się również poprzez komunikację elektroniczną, telefony stacjonarne i komórkowe, operatora pocztowego lub poprzez wrzucenie przesyłki do pojemnika umieszczonego przy Punktach Obsługi Interesantów.

Dostęp do usług realizowanych przez urząd oraz funkcjonujących telefonów informacyjnych i elektronicznej skrzynki podawczej pozostaje bez zmian. Wszelkie wszczęte wcześniej i niezałatwione dotychczas sprawy wymagające bezpośredniej obsługi, podlegają załatwieniu w dotychczasowy zwyczajowy sposób.

Prosimy, aby podczas załatwiania spraw urzędowych przestrzegać poniższych zasad:

– bezwzględnie zakrywać usta i nos,

– dezynfekować ręce

– zachowywać bezpieczną odległość.


źródło: UG w Werbkowicach