Wicewojewoda lubelski wizytował przejście graniczne w Zosinie

Wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wizytował przejście graniczne w Zosinie.

Reklamy

Wspólnie z zastępcą dyrektora lubelskiego zarządu przejść granicznych w Chełmie Waldemarem Madejem, kierownikiem drogowego przejścia granicznego w Zosinie i kolejowego przejścia granicznego w Hrubieszowie Michałem Popławskim i przedstawicielami służb granicznych wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik wizytował przejście graniczne w Zosinie.

– Celem spotkania z przedstawicielami służby granicznej jest wypracowanie i wprowadzenie w życie  dwóch koncepcji. Pierwsza z nich to inwestycje, te mniejsze i te większe, które są planowane, jak również inwestycje na lata 2021-2026. Druga koncepcja to usprawnienie pracy tak, aby usprawnić płynność i czas obsługi osób oraz towarów na przejściu granicznym – mówił Bolesław Gzik.

Reklamy

Przejście graniczne w Zosinie zostało otwarte w 1995 roku, na początku zajmowało powierzchnię około 2 hektarów. W latach 2011 – 2015 nastąpiła przebudowa przejścia granicznego – został zlikwidowany system kontenerowy. Rozbudowa przejścia kosztowała 85 mln zł. Projekt budowlany obejmował większy zakres realizacji i modernizacji przejścia. Aktualnie priorytetem jest  realizacja budowy dwóch budynków odpraw, wiat nad budynkami, zadaszenia, rampy do kontroli pojazdów do 3,5 ton oraz budynki kontroli szczegółowej.

W chwili obecnej udało się pozyskać środki unijne z programu Polska-Białoruś-Ukraina w kwocie ponad 7 mln zł, dzięki tym środkom realizowany jest jeden z elementów rozbudowy przejścia granicznego w Zosinie, są to dwa pawilony odpraw, trzy pasy odpraw, jak również cała infrastruktura liniowa dotycząca systemów oświetlenia. Termin realizacji to 18 grudnia 2020 roku.

Przepustowość przejścia granicznego w Zosinie na obu kierunkach w ciągu doby to 4 tys. pojazdów osobowych, 50 autobusów, 500 samochodów do 3,5 ton.


info i fot. LUW