Wsparcie dla dzieci w rodzinach zastępczych

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie przekazało laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz środki ochrony osobistej o wartości  ponad 170 tys. zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Reklamy

27 października 2020 r., Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk oraz Członek Zarządu Andrzej Barczuk, przekazali laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz środki ochrony osobistej o wartości  ponad 170 tys. zł na wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19.

Pomocą zostało objętych 27 rodzin spokrewnionych, 11 rodzin niezawodowych oraz 3 rodziny zawodowe – łącznie 115 osób. Przekazano 42 laptopy, 25 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 38 słuchawek nausznych, a także 900 sztuk maseczek, 4400 sztuk rękawic jednorazowych i 320 litrów płynu do dezynfekcji.

Całkowita wartość projektu wynosi 177 200 zł, w tym ze środków europejskich 149 344,16 zł, co stanowi 84,28 % dofinansowania.

Powiat Hrubieszowski realizuje projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: Ułatwianie dostępu
do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie