Za nami XXI sesja Rady Powiatu. Zarząd otrzymał absolutorium

W dniu 14 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się XXI sesja Rady Powiatu.

Reklamy

 

Obrady tradycyjnie otwarto odśpiewaniem  Hymnu Narodowego, po czym Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Barczuk, stwierdził prawomocność obrad.

Wicestarosta Leszek Czerwonka przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami.

Podczas sesji Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.

Przedstawiono również Informację na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie.

Pozostałe uchwały według porządku obrad zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Rady i podjęte przez Radę. A były to:

– uchwała w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

– uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Ks. St. Staszica w Hrubieszowie za 2016 r.

– uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. prof. Wiktora Zina w Hrubieszowie za 2016 r.

– uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Hrubieszowie

– uchwała w sprawie przyjęcia oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych w 2016 r.

– uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

– uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017r.

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie