12 kwietnia 2024

Zakończono prace związane z infrastrukturą turystyczną na zamku w Kryłowie

Infrastruktura turystyczna na zamku w Kryłowie i przy ścieżkach przyrodniczo – edukacyjnych uzyskała pozwolenie na użytkowanie.


Nazwa Projektu:

Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny.

Całkowita wartość projektu to 1.528.710 złotych (dofinansowanie 909.583,00 zł).

Środki finansowe pozyskano z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009 – 2014.

 

Jednym z elementów projektu było odtworzenie wschodniej bastei obronnej średniowiecznego ufortyfikowania zamkowego na rzecznej wyspie w Kryłowie.

Wszystkie prace na obszarze objętym ochroną konserwatorską były poprzedzone badaniami archeologicznymi, których kierownikiem był archeolog Marcin Piotrowski. Badania archeologiczne prowadzone były w czterech etapach. Najciekawsze wyniki dały badania magnetyczne, wykazały one, że na dziedzińcu zamkowym znajdują się relikty budowli prawdopodobnie pałacu mieszkalnego o wymiarach około 40 x 40 metrów, ponadto uważany za trzybastionowy zamek kryłowski, miał jeszcze jeden obiekt obronny znajdujący się pomiędzy dwoma największymi bastionami (od strony Kryłowa). Podczas badań zinwentaryzowano kilkaset zabytków ruchomych i ich fragmentów z XVII – XX wieku: kufle, ceramika, pieczęcie, przedmioty metalowe, miedziane i ołowiane, kafle, militaria oraz kilkadziesiąt monet, w tym srebrne.

Większość prac była prowadzona na bastionie wschodnim, który został w całości odrestaurowany. Ów bastion murowano – ziemny został zlokalizowany na wschodzie założenia zamkowego, od strony rzeki Bug. Wymiary murowanej podstawy (cegła „palcówka”) to ok: 35 na 30 metrów, wysokość samego muru – 2 metry widoczne i 1 metr zakryty ziemią, grubość muru – 3 metry. Nad murowanym umocnieniem historycznie usypano nasyp ziemny. Całkowita wysokość bastionu to ok 10 metrów. Wszystkie prace były nadzorowane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, delegatura w Zamościu.

Na zamczysku wykonano ścieżkę dydaktyczną z piaskowca, ustawiono drewniane balustrady, poręcze, schody, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. W okolicy zamku wykonano utwardzenie terenu, studnię, toaletę, tablice informacyjne, kosze na śmieci, ławki, rzeźbę suma, lunetę obserwacyjną na potrzeby zajęć związanych z projektem ustawiono także figury zwierząt.

Opisane powyżej atrakcje to elementy utworzonych w ramach projektu trzech ścieżek edukacyjno-przyrodniczych:

  • Kraina Suma o długości 5 km,
  • Pohrebiska – 10 km,
  • Zapomniane Sanktuarium – 3 km.

Atrakcją pierwszej ścieżki o nazwie Kraina Suma jest platforma widokowa, pełniąca funkcję punktu widokowego na zespole zamkowym w Kryłowie, zwana Strażnicą Natury 2000.  Zakupiona została luneta do obserwacji otaczającej fauny i flory.  Co więcej – z Punktu Widokowego monitorowana jest wyspa przez 24 godziny 7 dni w tygodniu za pomocą kamery wysokiej rozdzielczości, z możliwością nagrywania w nocy, a obraz wysyłany jest do Internetu.  Kraina Suma to również kładka z desek wisząca na stalowych linach, o długości ok. 40 m., sum z kamienia, figury zwierząt występujących na wyspie, stanowisko bobra europejskiego, bociana białego, cmentarz unicki z najstarszym na Lubelszczyźnie nagrobkiem pochodzącym z 1788 roku.

Kolejna ścieżka – Pohrebiska, początek swój ma na zamku w Kryłowie. Swoją trasą obejmuje m.in. drewniany most na rzece Bug, targowicę – nieistniejącą dzielnicę żydowską oraz stanowisko żółwia błotnego.

Trzecia ścieżka to Zapomniane Sanktuarium obejmuje swym zasięgiem dawny klasztor reformatów, bramę pałacową w Kryłowie oraz kapliczkę św. Mikołaja z wilkiem nad cudownym źródełkiem,  stanowisko orlika krzykliwego, kuropatwy, przepiórki, sarny i dzika.

Sprawne zwiedzanie ścieżek przyrodniczych ułatwiają tablice informacyjne, zdjęcia i figury zwierząt, oznakowane ścieżki.

Oprócz prac budowalnych projekt „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” to konkursy i warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, konferencje naukowe i wiele innych działań edukacyjno-promocyjnych.

Celem Projektu realizowanego przez Gminę Mircze jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny objętych obszarami Natura 2000, edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi na obszary przyrodniczo cenne, powstrzymanie utraty bioróżnorodności, zwiększenie społecznej odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

 

Strona internetowa projektu:

www.natura2000.mircze.pl

FILM PROMUJĄCY PROJEKT:

https://www.youtube.com/watch?v=tJuEv89nBxU