Zapraszamy do udziału w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2019

Zapraszamy zespoły śpiewacze, solistów i duety z powiatu hrubieszowskiego oraz z powiatów z nim sąsiadujących, do udziału w IX Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych – Werbkowice 2019.

Reklamy

 

Głównymi celami Festiwalu są: pielęgnacja i popularyzacja pieśni ludowych naszego regionu z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania, konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i doskonalenie warsztatu twórczego, wymiana doświadczeń uczestników i instruktorów.

Festiwal odbędzie się w dniach 9 – 10 listopada 2019 roku (sobota, niedziela) o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK Werbkowice.

Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia 31.10.2019 r.

 

Regulamin IX Międzypowiatowego Festiwalu Zespołów Śpiewaczych 2019

Karta zgłoszenia IX MFZŚ 2019 .pdf

Karta zgłoszenia IX MFZŚ 2019 .docx

Klauzula informacyjna IX MFZŚ 2019