Zapraszamy do udziału w konkursach dożynek powiatowych

Zapraszamy do udziału w konkursach, jakie będą rozstrzygnięte i nagrodzone podczas tegorocznego powiatowo – gminnego Święta Plonów, które odbędzie się 15 września 2019 roku w Werbkowicach.

Reklamy

 

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Hrubieszowie i Gminą Werbkowice jako organizatorzy Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się 15 września 2019 roku w Werbkowicach, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach, jakie będą rozstrzygnięte i nagrodzone podczas tegorocznego Święta Plonów.

Program Dożynek przewiduje przeprowadzenie konkursów w następujących kategoriach:

Reklamy

  • najpiękniejszy wieniec dożynkowy,
  • bibułkarstwo, najpiękniejsze kwiaty z bibuły,
  • najlepszy wypiek chleba tradycyjnego.

Oceną poszczególnych konkursów zajmą się komisje powołane przez Organizatorów.
Z jednej gminy może być zgłoszone nie więcej niż jedno stoisko, jeden wieniec,  jeden chleb i  jeden bukiet.

 

Więcej szczegółów w regulaminach:

Regulamin konkursu wieńców dożynkowych na najpiękniejszy wieniec

Regulamin konkursu twórczości ludowej na najpiękniejsze kwiaty z bibuły

Regulamin konkursu „Chleb tradycyjny”

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać poprzez dokładne wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA (Załącznik nr 1) oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2) i dostarczenie jej do dnia 02.09.2019 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, ul. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice. Karty zgłoszeniowe do konkursów oraz klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są  w plikach regulaminów.

 

(info: UG Werbkowice)