23 kwietnia 2024

Zdalna szkoła+ w gminie Uchanie

Gmina Uchanie uzyskała dofinansowanie na zakup 25 nowych laptopów za kwotę 55.000 zł.

 

W pierwszym dniu II edycji programu Zdalna szkoła, gmina Uchanie uzyskała dofinansowanie na zakup 25 nowych laptopów za kwotę 55.000 zł. Wniosek został pozytywnie oceniony i sklasyfikowany na 10 miejscu.

Z komputerów skorzystają nauczyciele i uczniowie – w szczególności z rodzin wielodzietnych. Komputery będą wspomagały zdalne nauczanie.

Środki będą pochodzić z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

 

info: UG Uchanie