Zespół Szkół w Horodle w nowej odsłonie! Termomodernizacja zakończona

Pod koniec czerwca zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Horodle, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Reklamy

 

W dniu 26.06.2019 r. Gmina Horodło zakończyły się prace związane z termomodernizacją Zespołu Szkół w Horodle. Celem głównym projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku.

W jego ramach zostały wykonane: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, oświetlenia wewnętrznego, instalacji ciepłej wody użytkowej, wymiana źródła ciepła (kocioł na biomasę) oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Efektem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, zużywaną na cele grzewcze, poprawienie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej i wzrost komfortu użytkowania. Nastąpiło ograniczenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii produkowanej z OZE. Zmniejszyły się koszty eksploatacyjne, obniżona została  emisja szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, poprawił się stan środowiska naturalnego oraz wzrósł potencjał rozwojowy gminy Horodło.

Wydatki ogółem na realizację projektu wynosły 3 752 478,43 zł. Kwota dofinansowania – 1 835 899,19 zł.

 

Projekt, którego beneficjentem była Gmina Horodło, dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność Energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

(źródło i fot. UG Horodło)