Zespół wokalny „Na granicy” Placówki Straży Granicznej w Kryłowie wyróżniony!

W dniu 17.01.2014 r. podczas „Pierwszego Wielkiego Koncertu Charytatywno Dziękczynnego” w Chełmie zespół wokalny „Na Granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie został wyróżniony dyplomem Przyjaciela Dziecka. Wyróżnienie zostało przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

Reklamy

Dnia 17 stycznia br. podczas „Pierwszego Wielkiego Koncertu Charytatywno Dziękczynnego’’ w Chełmie, wręczone zostały medale im. dr. Henryka Jordana, odznaki i dyplomy „Przyjaciela Dziecka” tym, którzy znani są ze szczególnej wrażliwości na los dzieci.

Zespół wokalny „Na granicy”, który tworzą m.in.: funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki SG w Kryłowie otrzymał dyplom Przyjaciela Dziecka. Wyróżnienie zostało przyznane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny, wręczała pani Prezes Zarządu Irena Kasperska- Dwórnik.

Reklamy

Zespół „Na granicy” promuje pieśni o tematyce patriotycznej i religijnej, od początku swojego istnienia corocznie wspomaga WOŚP w formie koncertów muzycznych. Zespół wielokrotnie uczestniczył w różnego rodzaju imprezach kulturalnych o charakterze charytatywnym na rzecz chorych i potrzebujących osób, w szczególności dzieci, głównie na terenie powiatu hrubieszowskiego.

 

Ze strony UG Mircze

Placówkę Straży Granicznej w Kryłowie włączono w system ochrony granicy państwowej z dniem 4 września 2001 r. a uroczystego otwarcia dokonał ówczesny Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marek Biernacki. Pracujący w niej funkcjonariusze chronią 27 km 820 m granicy państwowej przebiegającej środkiem koryta rzeki Bug. Obszar służbowej działalności placówki SG położony jest na terenie powiatu hrubieszowskiego i obejmuje w części gminy Dołhobyczów, Hrubieszów, Werbkowice oraz Mircze. Od północy styka się z rejonem zabezpieczanym przez Placówkę SG w Hrubieszowie, natomiast od południa sąsiaduje z Placówką SG w Dołhobyczowie.

Historia Placówki SG w Kryłowie jest jednak dłuższa, niżby się wydawało. Sam zamek przecież był swego czasu strażnicą, która strzegła Kryłowa przed najazdami ze wschodu. W czasach PRL-u w Kryłowie mieściła się strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Budynek, w którym się znajdowała zachował się do dziś naprzeciw bramy kościoła parafialnego.

 

Opracował – mak