14 czerwca 2024

Zosin: Fałszywe certyfikaty szczepień

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali z Zosinie podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej fałszywe zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19.

Reklamy

25 października, na terenie przejścia granicznego w Zosinie, do odprawy granicznej stawiło się pięcioro obywateli Ukrainy. W czasie prowadzonej kontroli funkcjonariusz SG nabrał podejrzeń, że zaświadczenia potwierdzające przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, którymi posłużyli się podróżni, aby być zwolnionymi z odbycia kwarantanny, mogą być podrobione. Kontrola szczegółowa potwierdziła, że są one fałszywe.

Dwie kobiety oraz trzech mężczyzn zostało zatrzymanych, a w ich sprawach zostały wszczęte postępowania dotyczące posługiwania się przy kontroli granicznej fałszywymi dokumentami. Po zakończeniu czynności procesowych, podróżni otrzymali decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium Polski i zostali zawróceni na terytorium Ukrainy.

Reklamy

***

W tym roku, funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili już 554 przypadki posłużenia się podczas kontroli paszportowej sfałszowanym międzynarodowym certyfikatem szczepień przeciwko COVID19.

Reklamy

Zdarzenia miały miejsce na terenie przejść granicznych w: Hrebennem (352 przypadki), Dołhobyczowie (76 przypadków), Hrubieszowie (74 przypadki) oraz w Dorohusku (52 przypadki).

Posługiwanie się fałszywymi dokumentami jako autentycznymi,  usankcjonowane jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

­

(info i fot. NOSG)


Zobacz też:

Pożegnanie Jana Piotra Du Chateau

Pożegnanie Jana Piotra Du Chateau


LubieHrubie na Instagramie