Zosin: Tabletki z wyciągiem z konika morskiego

Tabletki z wyciągiem z gatunku chronionego Konwencją Waszyngtońską CITES zostały zatrzymane przez funkcjonariuszy KAS na granicy w Zosinie i Dorohusku.

Reklamy

 

Podczas kontroli samochodu osobowego przekraczającego granicę w Zosinie, funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ujawnili 800 tabletek zawierających w swoim składzie wyciąg z konika morskiego.

Medykamenty próbowała wwieźć w swoim bagażu 55-letnia obywatelka Polski. Kobieta wyjaśniła, że tabletki kupiła w aptece na Ukrainie na własne potrzeby.

Reklamy

Kolejne 1000 tabletek ujawnili funkcjonariusze KAS z Dorohuska. Tym razem środki farmaceutyczne, również z wyciągiem z konika morskiego, próbował przemycić 27-letni obywatel Ukrainy. Zgodnie z wyjaśnieniami jakie złożył, wiózł tabletki na prośbę znajomej.   

 

***

 

Zgodnie z postanowieniami Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES oraz przepisami prawa Unii Europejskiej, międzynarodowy obrót ponad 800 gatunkami zwierząt i roślin jest całkowicie zabroniony, a dla ponad 30 tysięcy gatunków jest ograniczony (wymagane zezwolenia).

Gatunki objęte CITES są zagrożone wyginięciem z powodu nielegalnego handlu żywymi i martwymi okazami oraz wyrobami pochodnymi.

Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej lub wywóz z Unii Europejskiej okazów CITES jest możliwy na podstawie wydanych wcześniej zezwoleń i świadectw. Brak takich dokumentów podczas przewozu, skutkuje obligatoryjną konfiskatą okazów CITES, karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

 

info i fot. Izba Administracji Skarbowej w Lublinie

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Dołhobyczów: Podrabiane zegarki znanych światowych marek

REGION – Prawdopodobnie miały trafić na stół, trafiły do zoo w Zamościu