20 czerwca 2024

71. rocznicy bitwy pod Lasowcami

4 lutego pod pomnikiem poległych Żołnierzy AK w Lasowcach (gm. Krasnobród) odbyły się uroczyste obchody 71. rocznicy bitwy stoczonej przez oddziały Armii Krajowej z niemieckim okupantem.

Reklamy

Uroczystość zorganizowały:  Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Zamość, 3  Batalion Zmechanizowany w Zamościu, Koła Rejonowe ŚZŻAK w Skierbieszowie i w Krasnobrodzie oraz Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych w Zamościu.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 zbiórką, ceremoniałem wojskowym w wykonaniu żołnierzy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. Powitania zaproszonych gości dokonał por. Andrzej Jaroszyński Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, wystąpienie historyczne wygłosił Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak. Następnie uczennice Szkoły Podstawowej im. AK w Kaczorkach, w ramach części artystycznej, wykonały kilka pieśni patriotycznych.

Reklamy

  Uroczystą Mszę św., w intencji żołnierzy AK poległych w bitwie pod Lasowcami, odprawił ks. płk kapelan WP Bogusław Romankiewicz, a homilię wygłosił ks. dr Franciszek Kościelski; Mszę św. koncelebrowali również ks. dr Czesław Galek, ks. prałat Roman Marszalec kapelan AK, ks. Paweł Słonopas proboszcz parafii p.w. św. Bożej Opatrzności w Bondyrzu.

Kolejnymi punktami uroczystości były: Apel poległych oraz złożenie, pod pomnikiem żołnierzy AK, wieńców i kwiatów, czego w imieniu ŚZŻAK Okręg Zamość dokonała delegacja w składzie: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość poseł Sławomir Zawiślak, mjr Tadeusz Kopeć Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, mjr Michał Kręglicki Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz liczne delegacje przybyłych gości.

Reklamy

Uroczystość zakończyło spotkanie przy ognisku, wspólny żołnierski posiłek.

W uroczystości udział wzięło kilkanaście pocztów sztandarowych, w tym m.in. 3 BZmech. w Zamościu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Kół Rejonowych ŚZŻAK m.in ze Skierbieszowa, Krasnobrodu, Józefowa, Uchań, Starego Zamościa, Komarowa, Zamościa. Poczty sztandarowe wystawiły także: Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozu Hitlerowskiego w Zwierzyńcu, Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny, Szkoła Podstawowa im. AK w Kaczórkach, Zespół Szkół Podstawowych im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie.

Zaproszenie na uroczystości przyjęli m.in. asystent senatora Jerzego Chróścikowskiego Antoni Skura, Krzysztof Szwal- przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Zwierzyniec Jan Skiba, Wójt Gminy Skierbieszów Mieczysław Bartoń, Sekretarz Gminy Skierbieszów Sławomir Kugiel, Wójta Gminy Susiec reprezentował pan Janusz Oś, obecny był Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Krasnobród pan Kazimierz Misztal, dyrektor Krasnobrodzkiego Domu Kultury pani Mariola Czapla, II Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy reprezentował mjr Andrzej Kołodziej.

W zorganizowanej uroczystości udział wzięli również: zastępca dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu mjr Leszek Winogrodzki, mjr Bogusław Piątek z WKU Zamość, mjr Mariusz Horutko z Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, podinsp. Andrzej Mioduna z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, nadkom. Adam Kowal kierownik Posterunku Policji w Krasnobrodzie. W uroczystości uczestniczyli także reprezentanci leśników w osobach: dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego Zdzisław Strupieniuk, zastępca dyrektora RPN w Zwierzyńcu Jan Smoła, były dyrektor w.w jednostki Zdzisław Kotuła, nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec Andrzej Kulas, leśniczy Leśnictwa w Zwierzyńcu Urban Kolman, Nadleśniczy Lasów Państwowych w Józefowie dr Leszek Dmitroca; na uroczystość przybyli ponadto przedstawiciele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysi z terenu gminy Krasnobród oraz mieszkańcy gminy w tym Lasowiec.

Smuci fakt, że po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat uroczystość ta- organizowana z woli Weteranów każdego roku dnia 4 lutego decyzją Burmistrza Krasnobrodu nie znalazła wsparcia  –  u zaproszonych do współpracy władz samorządowych Miasta i Gminy Krasnobród. Członkowie naszego Związku są jednak przekonani, że w przyszłym roku decyzje w/w samorządu będą zdecydowanie korzystniejsze i znowu będziemy mogli wspólnie zorganizować kolejną rocznicę walk pod Lasowcami.

Chcielibyśmy, aby tak ważne, dla narodowej pamięci historycznej i pamięci lokalnej  społeczności historyczne wydarzenie  było patriotycznym zobowiązaniem dla jego wspólnej organizacji, także dla osób sprawujących decyzyjne funkcje samorządowe.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że DLA UPAMIĘTNIENIA CZYNOW NASZYCH PRZODKÓW ( żołnierzy AK  ) członkowie ŚZŻAK Okręg Zamość wykonując zadania statutowe związku,  pobrali w końcu ubiegłego roku przesiąkniętą polska krwią ziemię z Lasowiec ( także  terenu bitwy pod Osuchami, oraz walk polsko-ukraińskich pod Posadowem ) i przewieźli ją do Krakowa, gdzie podczas uroczystości, wmurowania kamienia węgielnego pod powstającym pomnikiem Armii Krajowej, mszy Św. odprawianej prze Kardynała Dziwisza, została ona przekazana Dyrekcji Muzeum Armii Krajowej.

Dowódcą kilkuosobowej delegacji był żołnierz AK, Wiceprezes naszego Związku mjr T. Kopeć. Dziękujemy za pomoc w organizacji tego działania P. Posłowi S. Zawiślakowi, Wojtowi gm Skierbieszów M. Bartoniowi oraz pozostałym osobom, które uczestniczyły w uroczystym pobraniu ziemi i sporządzeniu stosownych certyfikatów.

Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość składa licznym współorganizatorom uroczystości  serdeczne podziękowanie za pomoc w jej organizacji oraz obecnym na niej –za uczestnictwo.

Uprzejmie prosimy o przekazanie do wiadomości mieszkańców informacji o zorganizowanej uroczystości 71. rocznicy bitwy pod Lasowcami.

 

źródło i fot. Sekretariat ŚZŻAK Okręg Zamość