22 lipca 2024

Aktywna edukacja drogą do samodzielności

Hrubieszów

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Hrubieszowie zaraz po uroczystościach zakończenia roku szkolnego Pani Dyrektor Ośrodka Małgorzata Szczęk rozpoczęła konferencję pn. „Aktywna edukacja drogą do samodzielności”.

Reklamy

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 09.01.02-06-323/08 pn. „Aktywna edukacja drogą do samodzielności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

Podczas spotkania zostały wygłoszone prelekcje, na temat „Roli Unii Europejskiej w życiu Naszego Ośrodka” i „Istoty zajęć pozalekcyjnych”. Każda z osób prowadzących zajęcia omówiła efekty poszczególnych działań oraz wręczyła dyplomy i nagrody uczestnikom zajęć z doradztwa edukacyjno – zawodowego, zajęć matematyczno – informatycznych, zajęć rozwijających kompetencję kluczową – umiejętność uczenia się, specjalistycznych zajęć metodą Biofeedback i Tomatisa.

Osoby, które przyszły na uroczyste podsumowanie pierwszej fazy projektu, otrzymały materiały konferencyjne, folder oraz kto miał życzenie – kubek z logo POKL, a następnie miały możliwość skosztowania smacznych potraw w dodatkowo przygotowanej sali.

Reklamy

Szkoda, że musimy rozstawać się na dwa miesiące z naszymi uczestnikami, ale wiemy, że Wasz uśmiech we wrześniu wszystko nam wynagrodzi.

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009