20 lipca 2024

Będzie klub seniora w Kryłowie

Seniorzy z Kryłowa i okolicznych miejscowości w gminie Mircze będą mieć własny klub. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się w niedzielę 28 października, kolejne zaplanowano na połowę listopada.

Reklamy

W utworzenie klubu seniora w Kryłowie zaangażowało się kilku emerytowanych nauczycieli, organista i inne osoby z życiowym i zawodowym doświadczeniem, wiedzą i wolnym czasem, który chcą wykorzystać na działalność społeczną. 

Uczestnicy niedzielnego spotkania zapoznali się z ogólnymi zasadami, dotyczącymi działalności tego typu klubów w Polsce oraz wyznaczyli sobie pierwsze zadanie. 

Reklamy

– Każdy zadeklarował, że na następne spotkanie przyprowadzi co najmniej po jednej, dodatkowej osobie – mówi jeden z autorów pomysłu Damian Otkała z Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirczu, gdzie od kilku miesięcy działa pierwszy w gminie klub seniora. 

Członkowie powstającego klubu kolejny raz mają się spotkać 18 listopada w filii GBP w Kryłowie. Wtedy też mają omówić plan najbliższych działań i wybrać swoje władze.

Reklamy


Źródło: ias24.eu