Biesiada Archeologiczna „W Gockiej Krainie”

Biesiadę rozpoczął występ zespołu tańca dawnego „Crinale”. Zespół działa jako jedna z sekcji Koła Naukowego Studentów Archeologii UMCS w Lublinie.

Reklamy

Imprezę otworzył Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów.

Następnym punktem biesiady był wykład prof. dr hab. Andrzeja Kokowskiego – Dyrektora Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie – „Masłomęcz wczoraj, dziś i jutro…”.

Prezentacji projektu „Życie w krainie Gotów” dokonał Tomasz Zając – Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowsko – Mireckiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania oraz Bartłomiej Bartecki – archeolog z hrubieszowskiego muzeum.

W ramach projektu będą przeprowadzone szkolenia z zakresu obrzędowości gockiej: ozdób, tkactwa, obróbki skór, garncarstwa. Ostatecznym efektem projektu będzie stworzenie „Gockiej Zagrody”, w której będzie prezentowane dziedzictwo kulturowe, tradycje, obrzędy i zwyczaje wsi Masłomęcz przez grupę 20 przeszkolonych mieszkańców.

Obecna biesiada zapoczątkowała coroczny wybór Honorowego Mieszkańca „Gockiej wioski”. W tym roku Tytuł Honorowego Mieszkańca „Gockiej Wioski” otrzymała Zofia Mazur z Masłomęcza. Tytuł nadany przez Wójta Gminy Hrubieszów i Przewodniczącego Rady Gminy.

Atrakcją spotkania był występ kabaretu „To i owo na ludowo” z Gródka.

Padający obfity deszcz spowodował, że tylko nieliczni odważyli się na tańce, do których przygrywał zespół młodzieżowy „Sonus”. Z powodu deszczu nie odbyły się także konkursy „Początkujący archeologowie” oraz pokazy tańców z ogniami.

Patronat medialny nad biesiadą objęło Radio Lublin.

Biesiada odbyła się 9 sierpnia 2008 r. przy Gockiej Chacie w Masłomęczu, a jej organizatorami byli: Wójt Gminy Hrubieszów, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Rada Sołecka Wsi Masłomęcz, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z/s Wołajowicach.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

zobacz zdjęcia >>