19 kwietnia 2024

Budżet Gminy na rok 2008

W dniu 29 lutego 2008 r. odbyła się sesja Rady Gminy Hrubieszów. Podczas posiedzenia Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2008.

Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 21.255.363 zł, a wydatki w kwocie 27.170.586 zł.

Środki przeznaczone na drogownictwo ustalono w wysokości 2.894.277 zł.

Wśród zadań inwestycyjnych do realizacji w bieżącym roku przewidziano m.in.:
– modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Wołajowicach (639.880 zł),
– budowę sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach: Mieniany, Ślipcze, Czumów i Gródek (1.255.692 zł),
– budowę sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach: Moniatycze Kolonia, Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie (1.203.990 zł).

Ponadto na rok 2008 zaplanowano rozpoczęcie realizacji inwestycji:
– budowa sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach (łączne nakłady: 1.550.000 zł)
– budowa gminnej brykieciarni słomy w Moniatyczach (łączne nakłady: 3.850.720 zł).

info
Gmina Hrubieszów