22 czerwca 2024

Budżet województwa lubelskiego – zaplanowane inwestycje w naszym regionie

W dniu 28 grudnia 2012r., Radni Województwa Lubelskiego jednogłośnie przyjęli budżet na 2013r.

Reklamy

Projekt budżetu poparły w swych wystąpieniach wszystkie kluby Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Dochody budżetu wynoszą ok. 1413,65 mln zł, (132% roku 2012) zaś wydatki              1769,73 mln zł., (141 % roku 2012). Wysokość  deficytu – 356 mln zł. Kwota długu wynosi 799 mln zł, co stanowi 57 % budżetu Samorządu Województwa Lubelskiego.

Reklamy

Pod względem dochodów województwo lubelskie w 2013r., plasuje się 5 miejscu ( po mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, podkarpackim) , zaś pod względem wydatków na 4 miejscu (analogicznie jak wyżej ale przed województwem podkarpackim).

Na inwestycje zostanie przeznaczona łączna kwota ok. 1,2 mld zł (186 % roku 2012) z czego z funduszy strukturalnych UE planowane jest pozyskanie 900 mln zł.

Reklamy

Najważniejsze wydatki  województwa to:

• 673 mln – drogi wojewódzkie (208% roku 2012),

• 99 mln – transport kolejowy,

• 40 mln – transport autobusowy,

• 133 mln – ochrona zdrowia,

•  52 mln – oświata i wychowanie,

• informatyka 171 mln w tym 140 mln – budowę sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej w regionie,

• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40 mln zł,

W budżecie zabezpieczono specjalną rezerwę na restrukturyzację w służbie zdrowia w wysokości 29 mln zł.

A oto jak przedstawiają się niektóre wydatki do realizacji przez Samorząd Województwa w naszym  regionie:

1)    nakładka na drodze wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa – 2 mln zł, (inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie),

 

2)    opracowanie koncepcji budowy obwodnicy miasta Hrubieszowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica Państwa – 500 tyś. zł (inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – pierwsze spotkanie w tej odbyło się 18 stycznia 2013r),

 

3)    zabezpieczono kwotę 200 tyś. zł na ewentualną przebudowę przepustu pod drogą wojewódzką 844 na ulicy Żeromskiego, celem uregulowania spływu wód z ulicy Chmielnej i Żeromskiego  ( na ten temat, który jest problemem skomplikowanym ze strony prawnej i faktycznej  ale  już rozwiązywanym  wspólnie od połowy ubiegłego roku przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu powiatu, jednostkę wojskową  oraz przez samorząd województwa napiszę w następnej informacji),

 

4)    na przełomie miesięcy marca i kwietnia rozpocznie się inwestycja w zakresie budowy ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 844 na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego, Dwernickiego i Przemysłowej, kwota około 3 mln zł,  

 

5)    rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn w miejscowości Kraśniczyn o długości 1 km – 3,5 mln zł (inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – o tą inwestycję od dawna zabiegała gmina Kraśniczyn),

 

6)    odbudowa i kształtowanie  przekroju koryta Kanału Ulgi w Hrubieszowie całość inwestycji 2,3 mln zł w tym w roku 2013 kwota 950 tyś., zł (Inwestor Wojewódzki Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Lublinie – będzie odpowiednio pogłębione miejsce dla wędkowania),

 

7)    rozbudowa drogi Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska, (lata 2012 – 2014) 27 km, kwota         78 mln zł współfinansowana z Programu Operacyjnego Polski Wschodniej,

 

8)    rozbudowa drogi Nr 853 Majdan Nowy – Tomaszów Lubelski (lata 2012 – 2013)

3,5 km  kwota 6 mln zł, współfinansowana z Programu współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

 

 

Przygotował – Tomasz Zając