21 maja 2024

Czytanie ze zrozumieniem – szkolenie dla nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie i Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Powiatu Hrubieszowskiego zapraszają nauczycieli języka polskiego (szkoły podstawowej i gimnazjum), nauczycieli bibliotekarzy, pracowników świetlic i wychowawców na szkolenie o tematyce „Czytanie ze zrozumieniem”.

Odbędzie się ono w dniu 5 marca 2013 r. (wtorek), o godz. 13.00, w siedzibie Biblioteki,
przy ul. Ciesielczuka 1.

Zajęcia przeprowadzą pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Hrubieszowie:
mgr Małgorzata Barańska i mgr Maryla Szabat.
Będą to zajęcia warsztatowe:
– inspirujące do stosowania niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem,
– zachęcające do wykorzystywania nowoczesnych metod w pracy z dziećmi i młodzieżą,
– doskonalące kompetencje i rozwijające kreatywność.

Szkolenie jest bezpłatne.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenia telefoniczne pod nr tel.: 84 696 29 38.

Dla członków Stowarzyszenia – informacja na stronie Biblioteki Pedagogicznej: www.hrubieszow.bipe.pl, w zakładce „Stowarzyszenie”.

Zapraszamy.