22 lipca 2024

Debata społeczna w Werbkowicach

Wczoraj w Zespole Szkół w Werbkowicach odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie i Posterunek Policji w Werbkowicach debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu. Spotkanie to miało na celu zdiagnozowanie problemów i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie modelu współpracy Policji i samorządów na rzecz poprawy bezpieczeństwa na podległych terenach.

Reklamy

Wczoraj w Zespole Szkół w Werbkowicach odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Hrubieszowie i Posterunek Policji w Werbkowicach, debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu.
 
W spotkaniu udział wzięli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jarosław Adamski, Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie podinsp. Mirosław Kiecak, Naczelnicy Wydziału Prewencji KPP w Hrubieszowie, Kierownik Posterunku Policji w Werbkowicach asp. Mirosław Golec, a także pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Hrubieszowie. Zaproszeni goście, to jest: Wójt Gminy Werbkowice Lech Bojko, Pani Monika Podolak – Sekretarz Gminy w Werbkowicach, Dyrektor Zespołu Szkól  w Werbkowicach Pani Maria Kaliszczuk wraz z gronem nauczycieli, rodzicami dzieci oraz inni uczestnicy debaty. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 100 osób.
 
Celem spotkania było włączenie obywateli w wypracowanie lokalnych rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa.
 
Na początku głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie podinsp. Bartosz Magryta, który powitał zebranych na spotkaniu, zachęcając również do włączenia się w dyskusję. Następnie Pani z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Hrubieszowie przedstawiła prezentację na temat dopalaczy.  W dalszej części debaty Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Paweł Łuka przedstawił aktualne dane na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu, a w szczególności na terenie gminy Werbkowice.
 
Po tych wystąpieniach rozpoczęła się dyskusja oraz pytania uczestników debaty. Poruszane były tematy dotyczące zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Werbkowice, padały pytania dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią.
 
Na zakończenie spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa, jak również oczekiwań wobec służby policjantów.
 
 
 
Źrodło i fot: KWP – EK.