22 lutego 2024

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni podpisana

2 czerwca w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyła się konferencja pt. „Doświadczenia, praktyki i wyzwania społecznej odpowiedzialności uczelni”. Podczas wydarzenia Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (SOU) podpisali przedstawiciele 77 ośrodków akademickich z Polski, w tym Akademii Zamojskiej.

Reklamy

Celem Deklaracji jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wdrażanie zobowiązań deklaracji wpływa na skuteczniejsze dopasowanie oferty edukacyjnej dla studentów do aktualnych wyzwań gospodarczych, w tym przede wszystkim rynku pracy, włączeniu do przedmiotów nauczania tematów związanych z etyką biznesu, społeczną odpowiedzialnością, wpływem środowiskowym czy współpracą z otoczeniem. Podczas konferencji poświęconej SOU Akademię Zamojską reprezentował dr inż. Andrzej Burda, prorektor ds. kształcenia AZ.

– Prace nad treścią tej deklaracji trwały już od 2017 roku. Na jej kształt wpływ miały wybitne autorytety nauki polskiej, a wśród nich – wymienię tylko nielicznych – rektorzy takich uczelni, jak: SGH w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, jak również Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po tej uroczystości sygnatariuszami Deklaracji SOU jest już 170 polskich uczelni, a wśród nich Akademia Zamojska. Treść tej deklaracji to 12 punktów, uniwersalnych, głęboko osadzonych w wielowiekowej tradycji akademickiej Rzeczpospolitej, opartej na tolerancji, równości oraz odpowiedzialności za „społeczne i obywatelskie postawy przyszłych elit” naszego państwa. Deklaracja jest też ważna z tego powodu, że bardzo prostym i komunikatywnym językiem, w sposób bardzo jednoznaczny ustala kanon dbałości „o wszechstronny rozwój społeczności akademickiej”. Stała się też podstawą do ustalenia wymiernych kryteriów samooceny stanu społecznej odpowiedzialności każdej polskiej uczelni – mówi dr inż. Andrzej Burda, prorektor ds. kształcenia Akademii Zamojskiej.

Reklamy

Deklaracja skierowana jest do wszystkich uczelni publicznych i prywatnych oferujących edukację zarówno na kierunkach humanistycznych, jak i ekonomicznych. Kluczowym jest wola uczelni do realizacji misji edukacyjnej i wychowawczej w duchu nowoczesnej edukacji globalnej uwzględniającej trendy związane ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

­

(info: AZ, fot. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)


Zobacz też:

Uwaga na fałszywe SMS-y, które wykorzystują wizerunek MF

Uwaga na fałszywe SMS-y, które wykorzystują wizerunek MF