17 czerwca 2024

Dotacje dla przedsiębiorczych

Rekrutacja do II edycji Projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny „Aktywizacja małej przedsiębiorczości na terenie powiatu hrubieszowskiego i tomaszowskiego poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe” odbędzie się od 15 listopada 2006 r. do 22 grudnia 2006 r.

Reklamy

Projekt skierowany jest do osób fizycznych chcących założyć własną działalność gospodarczą, spełniających następujące kryteria:

– Zameldowanie na okres stały na terenie powiatu hrubieszowskiego lub tomaszowskiego,

Reklamy

– Nie zarejestrowane jako bezrobotne,

– Nie prowadzące działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku.

Reklamy

W ramach Projektu oferujemy:

– Specjalistyczne szkolenia biznesowe m. in. z zakresu : podstaw prawnych funkcjonowania firmy, rejestrowania działalności gospodarczej, form prowadzenia i opodatkowania działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości, źródeł finansowania działalności, promocji, reklamy, zarządzania zasobami ludzkimi,

– Bezpłatne doradztwo indywidualne,

– Możliwość otrzymania bezzwrotnego wsparcia finansowego – jednorazowa dotacja inwestycyjna oraz wsparcie pomostowe na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Szczegółowe informacje o Projekcie można uzyskać w filiach Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny:

Filia w Hrubieszowie
Plac Wolności 15, I piętro
tel. 084 696 54 77

Filia w Tomaszowie Lubelskim
ul. Lwowska 32 (hotel Laureat), I piętro, pok. 101
tel. 084 664 10 27

lub na stronie internetowej:

www.fundacja.lublin.pl

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.