19 kwietnia 2024

Dotacje w Gminie Hrubieszów

HrubieszówGmina Hrubieszów

W bieżącym roku zaangażowanie partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołectw, KGW) z terenu Gminy Hrubieszów zasługuje na uwagę. Organizacje te złożyły 23 wnioski i otrzymały dotąd ponad 45,5 tys. zł dofinansowania.

W ostatnim czasie organizacje pozarządowe z terenu Gminy Hrubieszów ponownie sięgnęły po dotacje realizowanych przez nie projektów. Grupa nieformalna „Aktywna Młodzież” z Moroczyna otrzyma kwotę 4.500,00 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn:. „Kraina zabawy” w ramach konkursu „Make a connection – przyłącz się”. Natomiast grupie nieformalnej „Sosenka” ze Stefankowic przyznano dotację na realizację projektu pn.: „W krainie Gotów” w wysokości 2.000,00 zł w ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2009”, organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.

W bieżącym roku zaangażowanie partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, sołectw, KGW) z terenu Gminy Hrubieszów zasługuje na uwagę. Organizacje te złożyły 23 wnioski i otrzymały dotąd ponad 45,5 tys. zł dofinansowania. Kolejne organizacje czekają w kolejce po granty.

Wciąż nierozstrzygnięty pozostaje konkurs Fundacji Wspomagania Wsi pn.: „Nasza wieś naszą szansą”, w ramach którego 8 organizacji z terenu gminy złożyło swoje wnioski na łączną kwotę niemal 78,5 tys. zł.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Hrubieszow 2008-12-10