Dzień Seniora w Bereżnicy

W niedzielne popołudnie 4 listopada w świetlicy wiejskiej w Bereżnicy miały miejsce uroczyste obchody „Dnia Seniora”.

Reklamy

Organizatorem uroczystości było Koło Gospodyń Wiejskich w Bereżnicy, przy współudziale miejscowych dzieci i młodzieży.

Punktualnie o godzinie 15 – stej Pani Jadwiga Rudawska przywitała zebranych gości na czele z Wicestarostą Powiatu Hrubieszowskiego Panem Leszkiem Czerwonką oraz Wójtem Gminy Horodło Panem Krzysztofem Bożkiem. Szczególnie gorąco powitani zostali najważniejsi w tym dniu goście, czyli seniorzy, którzy tak licznie przybyli aby uczcić swoje święto.

Reklamy

Następnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz członkiń miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Kulminacyjnym elementem „Dnia Seniora” była sztuka obrzędowa „Kresowe Wesele” w wykonaniu „Klubu Seniora” z Horodła w reżyserii Pana Kazimierza Dejera. Widowisko zrobiło ogromne wrażenie na publiczności i zostało nagrodzone gromkimi oklaskami.

Po części artystycznej głos zabrali dostojni goście, składając seniorom gorące życzenia oraz dziękując członkiniom KGW za organizację i oprawę całej uroczystości.

Podsumowaniem życzeń było gromko odśpiewane „sto lat”.

Ostatnim akcentem spotkania był wspólny poczęstunek, podczas którego wszyscy zebrani mogli skosztować smakowitych wypieków przygotowanych przez organizatorów.

 

Info i foto:

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie