24 maja 2024

Dzień Seniora w Bereżnicy

W słoneczne niedzielne popołudnie 6 listopada w Bereżnicy miało miejsce niecodzienne spotkanie. W pięknie wyremontowanej świetlicy wiejskiej mieszkańcy tej nadbużańskiej miejscowości świętowali bowiem „Dzień Seniora”. Organizatorem spotkania było miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, przy współudziale i dużym zaangażowaniu młodzieży.

Punktualnie o godzinie 14-stej Pani Sołtys Wioletta Czaban przywitała zebranych gości na czele z Wicestarostą Powiatu Hrubieszowskiego Panem Leszkiem Czerwonką oraz Wójtem Gminy Horodło Panem Krzysztofem Bożkiem. Szczególnie gorąco powitani zostali najważniejsi w tym dniu goście, czyli miejscowi seniorzy, którzy licznie przybyli na to piękne święto.

Następnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu międzypokoleniowego zespołu złożonego z członkiń KGW w Bereżnicy oraz miejscowej młodzieży. Były wesołe skecze i scenki sytuacyjne oraz mini koncert piosenek biesiadnych. Po części artystycznej głos zabrali dostojni goście, składając seniorom gorące życzenia oraz dziękując członkiniom KGW za organizację i oprawę całej uroczystości.

Podsumowaniem życzeń było gromko odśpiewane ,,sto lat’’ i tradycyjna lampka szampana za zdrowie seniorów. Ostatnim akcentem spotkania był wspólny poczęstunek, podczas którego wszyscy zebrani mogli skosztować smakowitych wypieków przygotowanych przez organizatorów.

Mieszkańcy Bereżnicy podkreślali, że święto „Dnia Seniora” w ich miejscowości stanie się imprezą cykliczną i już zapraszają na następne za rok.

Zdjęcia »

***

Info i foto:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie