Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014

Zapraszamy na Europejski Festiwal Miłośników Kultury Ludowej EUROPEADA 2014.

Reklamy

Europeada to festiwal ludowy wywodzący się z Belgii i organizowany już do 50 lat. W 2014 roku Europeada po raz pierwszy odbędzie się w Polsce. Będzie to już 51 edycja festiwalu i świetna okazja dla polskich zespołów ludowych wzięcia udziału  w Europeadzie!

Europeada to niepowtarzalna okazja, aby zaprezentować się międzynarodowemu gronu miłośników kultury ludowej, nawiązać nowe kontakty i towarzyskie i biznesowe oraz wejść do europejskiej społeczności ludowej! Każdy zespół weźmie udział w ceremonii otwarcia i zamknięcia festiwalu, w uroczystej paradzie i w balu, czy w warsztatach oraz będzie występować na miejskich scenach! Udział w Europeadzie to możliwość promocji zespołu, gminy i regionu a także podkreślenie swojej tożsamości regionalnej.

 Aby wziąć udział w festiwalu, należy wypełnić formularz kontaktowy zamieszczony na stronie Europeade

www.europeade.eu/Home/VolgendeEuropeade/tabid/654/Default.aspx

Jest on zamieszczony na dole strony (Request for registration forms).

Po wypełnieniu formularza internetowego, zespół otrzyma formularz zgłoszeniowy (plik excel) oraz dalsze instrukcje.

Europeada jest imprezą samofinansującą się, a koszt udziału to 120 euro od osoby. Opłaty wniesione przez zespoły, są przeznaczone na zapewnienie świadczeń (m. in. noclegi, wyżywienie, bezpłatne przejazdy), a także na pokrycie kosztów organizacyjnych i logistycznych związanych z przygotowaniem festiwalu. Wniesienie opłat przez uczestników pozwala tylko na częściowe sfinansowanie organizacji festiwalu, brakująca kwota zostanie przekazana przez miasto.

– Mamy świadomość, że konieczność wniesienia opłaty może być dla wielu zespołów pewną barierą – mówi Marta Szczecińska, koordynator projektu – Dlatego zachęcamy, po pierwsze do postrzegania Europeady jako 5-dniowego wyjazdu do sympatycznego miasta i możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jaką jest występowanie przed międzynarodową publicznością i spotkanie ludzi z wielu kultur! Po drugie zachęcamy Państwa do włączenia Urzędu Gminy czy przedsiębiorców do współpracy I pozyskanie sponsorów – Państwa udział w Europeadzie może być “wizytówką” I dobrą formą promocji dla gminy czy komercyjnych firm.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na polskiej stronie festiwalu:

www.europeade2014.kielce.eu

Zapraszamy do udziału!

Marta Szczecińska 
Festival Coordinator

EUROPEADE 2014 – KIELCE 
www.europeade2014.kielce.eu

EUROPEADE the biggest european folk culture festival! 
www.europeade.eu

 

Źródło: UG Dołhobyczów