Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 24 lipca 2009 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w Sali konferencyjnej odbyło się spotkanie logistyczno organizacyjne dotyczące „Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa Granica 835 Kryłów – Krecziv/Nowowołyńsk 28-30 sierpień 2009 r.”

Spotkanie rozpoczęło się od oficjalnego powitania wszystkich uczestników i zaproszonych gości przez Starostę Hrubieszowskiego Pana Józefa Kuropatwę. Część merytoryczną rozpoczął główny organizator spotkania Prezes Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza ks. dr Stefan Batruch.

W konferencji brali udział przedstawiciele:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
– Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie,
– Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej,
– Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej,
– Straży Granicznej w Kryłowie,
– Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Dołhobyczowie,
– Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie,
– Posterunku Policji w Mirczu,
– Towarzystwa Regionalnego w Hrubieszowie,
– Rejonu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie,
– Powiatowego Zarządu Dróg,
– Przedstawiciele Samorządów, Straży Pożarnej i Milicji Ukraińskiej ,
– Konsul gen. RP w Łucku,
– Akademii Ukraińskiej Młodzieży,
– Urzędu Celnego z Zamościa oraz Izby Celnej Biała Podlaska,
– Wójt Gminy Mircze,
– SPZOZ Hrubieszów,
– Produkcji Scen,
– Scenograf.

Celem spotkania było:
– określenie zakresu zaawansowania przygotowań,
– ustalenie sposobu umożliwiającego wspólny udział obywateli obu państw w przedsięwzięciu, odprawa paszportowa i celna,
– lokalizacja mostu pontonowego na rzece Bug, który będzie służyć jako tymczasowe przejście graniczne ( zgodę na przygotowanie mostu wydało MON),
– opracowanie strategii współpracy różnych struktur z obydwu stron granicy przy realizacji przedsięwzięcia w zakresie: bezpieczeństwa , miejsca lokalizacji obelisku, sceny sektora dla uczestników, stoiska dla twórców regionalnych i gastronomii, miejsca parkingowe,
– omówienie programu oraz potrzeb i problemów związanych z organizacją spotkania na granicy.

W roku bieżącym Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa zostały wpisane w kalendarz imprez kulturalnych Województwa Lubelskiego i od lat wpisują się w klimat pojednania i współpracy na pograniczu kultur, tradycji i narodów.

info i foto
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie

Zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009