Festiwale Pieśni i Piosenki Maryjnej w Werbkowicach

W dniu 25 maja 2013 roku w Kościele Parafialnym w Werbkowicach odbył się III Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej dla Młodzieży.

Reklamy

Organizatorem Festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, a współorganizatorami: Wójt Gminy Werbkowice, Parafia Rzymskokatolicka w Werbkowicach oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.          

Otwarcia Festiwalu dokonali: Wójt Gminy Lech Bojko, Proboszcz Parafii Ks. Adam Siedlecki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Andrzej Osuch oraz z ramienia Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie pan Paweł Kłosiński. 

Młodzi artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny podczas swoich występów, za co otrzymywali gorące brawa. Festiwal stworzył także możliwość konfrontacji oraz wymianę doświadczeń uczestników i instruktorów, zawarcia nowych znajomości i przyjaźni.

Występującą młodzież oceniało Jury w składzie:
Ks. Proboszcz  Adam Siedlecki – przewodniczący Jury,
Pani Barbara Rabiega – solistka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, instruktor śpiewu  ZPiT „Zamojszczyzna”,
Pani Elżbieta Kozyra – solistka Kameralnego Zespołu Wokalnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców Jury postanowiło przyznać:

•    w kategorii: Zespoły – szkoła podstawowa
I miejsce – Zespół „RAKI” ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach
II miejsce – Zespół „SZACH-MAT” ze Szkoły Podstawowej w Gdeszynie

•    w kategorii: Zespoły – młodzież szkolna
I miejsce – Zespół „SMILE” z Mircza

•    w kategorii: Soliści – szkoła podstawowa
I miejsce – Łukasz Dudek z ZOKiR w Zwierzyńcu
II miejsce – Karolina Panas ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach

•    w kategorii: Soliści – młodzież szkolna
I miejsce – Agata Buta z Hrubieszowa
II miejsce – Magdalena Romiszko ze Zwierzyńca
III miejsce – Hanna Pawluk z Krasnobrodu

Podziękowanie za udział otrzymały: Anna Kostkiewicz – GOK Uchanie, Agata Adamczuk z Werbkowic.

W dniu następnym 26 maja w Amfiteatrze odbył się drugi z Festiwali Maryjnych, czyli III Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej, podczas którego zaprezentowało się dwadzieścia pięć zespołów śpiewaczych, z kilku powiatów naszego województwa oraz jeden z Podkarpacia.  

Występujące zespoły oceniało Jury w składzie:
Ks. Proboszcz  Adam Siedlecki – przewodniczący Jury,
Pani Barbara Rabiega – solistka Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu, instruktor śpiewu  ZPiT „Zamojszczyzna”,
Pani Elżbieta Kozyra- solistka Kameralnego Zespołu Wokalnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców Jury postanowiła przyznać:

I miejsce – Chórowi „Cantata” ze Zwierzynieckiego Ośrodka kultury i Rekreacji
II miejsce – Zespołowi „Wójtowianie” z Krasnobrodzkiego Domu Kultury
III miejsce – Zespołowi „Na granicy” z Placówki Straży Granicznej w Kryłowie

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia dla:
1.    Zespołu „Sąsiedzi” z Białobrzegów KGW Białobrzegi   
2.    Zespołu „Udryczanki” z Gminnego Ośrodka Kultury ze Starego Zamościa
3.    Zespołu Śpiewaczego z kapelą z Honiatycz
4.    Zespołu „Szychowianki z Szychowic” z Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu

Podczas Festiwalu odbył się koncert zespołu „FIORETTI” z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Młodzi, charyzmatyczni braciszkowie rozruszali wielopokoleniową publiczność, która żywo reagowała na wspaniałą muzykę oraz ruch sceniczny wokalistów, powtarzała Ich wszystkie ruchy i gesty.  

Organizatorzy pragną złożyć szczególne podziękowania sponsorom oraz osobom, które brały czynny udział w organizacji obu Festiwali.
Do zobaczenia za rok…


Źródło: GOK Werbkowice