Funkcjonariusze SG spotkali się z uczniami w Dubience

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Skryhiczynie zorganizowali zajęcia dla uczniów Zespołu Szkól w Dubience o profilu służba graniczna.

Reklamy

Tematem spotkania było  omówienie zadań realizowanych przez SG oraz  prezentacja sprzętu wykorzystywanego do ochrony granicy państwowej. W ramach prowadzonych zajęć, funkcjonariusze SG przeprowadzili pokaz wykorzystania technik interwencji oraz podstawowych chwytów obezwładniających wobec osób agresywnych.

Spotkanie z młodzieżą miało na celu zapoznanie z najważniejszymi zadaniami SG w zakresie ochrony granicy państwowej, jak również specyfiką funkcjonowania SG jako istotnego elementu sytemu bezpieczeństwa powszechnego. 


Info i fot: NOSG