Gmina Dołhobyczów: Nowy sprzęt w jednostkach OSP

Wykorzystując dotacje otrzymane od sponsorów Ochotnicza Straż Pożarna w Żabczu zakupiła nową motopompę pożarniczą, a OSP w Dołhobyczowie wentylator oddymiający, pompę pływająca i pilarkę spalinową do betonu i stali.

Reklamy

Ochotnicza Straż Pożarna w Żabczu z dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie i Gminy Dołhobyczów zakupiła:

  • motopompę pożarniczą M 8/8

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dołhobyczowie z dotacji otrzymanej z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zakupiła:

  • wentylator oddymiający Kobra,
  • pompa pływająca Niagara,
  • pilarka spalinowa do betonu i stali Sthil.

                             

Dziękujemy sponsorom!

Urząd Gminy Dołhobyczów