Gminny Dzień Czytelnika

Moniatycze

Reklamy

Gminny Dzień Czytelnika, to pierwsza taka inicjatywa zorganizowana prze Gminną Bibliotekę Publiczną w Moniatyczach i Gminny Ośrodek Kultury w Hrubieszowie z siedzibą w Wołajowicach pod patronatem Wójta Gminy Hrubieszów.

Uroczystość poświęcona była czytelnikom z terenu gminy Hrubieszów. Gminna Biblioteka i jej filie uhonorowały swoich najwierniejszych, systematycznych, aktywnych czytelników zapraszając na uroczystość, która odbyła się 11 lipca 2010 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Moniatyczach.

Wójt Gminy Hrubieszów i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Moniatyczach wręczyli dyplomy w uznaniu za wieloletnie i aktywne czytelnictwo w Bibliotekach Gminy Hrubieszów przybyłym na uroczystość czytelnikom:

GBP Moniatycze
1. Wojciechowska Honorata
2. Wojciechowski Jan
3. Wojciechowska Janina
4. Dąbrowska Jadwiga
5. Rudź Edward
6. Urbaniak Małgorzata
7. Sut Wiesława
8. Urbaniak Paweł
9. Winnicki Grzegorz
10. Żmuda Paulina

Biblioteka Czerniczyn
1. Śmiszek Irena
2. Koronowicz Krystyna
3. Bucior Krystyna
4. Paluch Irena
5. Wrona Dorota
6. Banaszek Grażyna
7. Banaszek Agnieszka
8. Brzuzan Elżbieta
9. Kotowoda Ewa
10. Pawłowicz Aneta
11. Kowalewska Paulina
12. Kowalewska Patrycja
13. Olszak Aleksandra
14. Solarska Oliwia
15. Solarski Hubert

Biblioteka Dziekanów
1. Gajewska Bogumiła
2. Kardaszuk Jadwiga
3. Kardaszuk Józef
4. Szczepanik Jolanta
5. Laskowska Maria
6. Gajewska Angelika

Biblioteka Kosmów
1. Proć Krzysztof
2. Duda Jagoda
3. Kołpa Jagoda
4. Kasprzak Dorota

Biblioteka Stefankowice
1. Popek Zofia – miejscowa poetka
2. Radelczuk Janusz
3. Mizerska Teresa
4. Zając Maria
5. Litwiniuk Jadwiga
6. Antoniak Mirosław
7. Pudłowski Zygmunt
8. Janiec Elżbieta
9. Sobolewska Teresa
10. Przytuła Bernadetta
11. Berlicki Szymon
12. Brzozowska Aldona
13. Berlicka Aleksandra
14. Budzicka Paulina

Na uroczystość przybyli: Bogumiła Dragan-Szkodzińska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie, Zofia Klocek – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Uchaniach, Jerzy Krzyżewski – prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, Stanisław Gil – kierownik biura powiatowego ARiMR w Hrubieszowie, Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów, Jerzy Fedorczuk – Przewodniczący Rady Gminy Hrubieszów z radnymi Henrykiem Jańczukiem i Januszem Jędrzejewskim, ks. Rafał Plichta – wikary parafii Moniatycze, Danuta Gerynowicz – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, Katarzyna Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach, bibliotekarze z gminy Hrubieszów, pracownicy GOK w Wołajowicach, mieszkańcy Moniatycz i okolic.

Imprezę swoim występem uświetnił Zespół „Non Legato” z Metelina oraz Zespół „Zuzanki” z Moniatycz. Poczęstunek przygotowali: Stowarzyszenie „Nasz Dom”, pracownicy świetlicowi oraz osoby zaprzyjaźnione z biblioteką z Moniatycz.

Info i foto:
GOK w Hrubieszowie z/s w Wołajowicach

GALERIA »