Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce i Gminie Werbkowice

W dniu 16 maja 2013 r. odbył się organizowany przez Przedszkole Samorządowe Bajka” w Werbkowicach Gminny Konkurs Wiedzy o Polsce i Gminie Werbkowice pt. ”Wiem, gdzie mieszkam, żyję i kim jestem?” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Pana Lecha Bojko.

Reklamy

Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn. Były to dzieci z klas „0 ” z ZS w Sahryniu, PSP w Malicach, PSP w Turkowicach oraz dwie drużyny z naszego przedszkola , jedna 5-latków, druga 6-latków.

Poziom wiadomości i umiejętności wszystkich dzieci był bardzo wyrównany dzieci wykazały się dużą widzą o Polsce i regionie w którym żyją. Drużyny bardzo poważnie podchodziły do proponowanych działań i solidnie wywiązywały się z powierzonych zadań zdrowo ze sobą rywalizując.

Konieczna była dogrywka, aby ostatecznie rozstrzygnąć miejsca, które zajmą drużyny.

W efekcie końcowym komisja ogłosiła werdykt konkursu.

Pierwsze miejsce zdobyły 6-latki z przedszkola, również drugie miejsce przypadło naszym wychowankom 5-pięciolatkom z czego byłyśmy bardzo dumne. Natomiast trzecie miejsce zajęły dzieci z PSP w Sahrynia . Zwycięskie drużyny otrzymały puchary dla placówki ufundowane przez Pana Wójta. Wszyscy uczestnicy otrzymali ponadto jednakowe dyplomy indywidualne oraz nagrody ufundowane przez Gminę i Przedszkole. W przerwie był słodki poczęstunek, a na zakończenie zwiedzanie przedszkola i zabawy na placu zabaw.

Uśmiech na buźkach dzieci kolejny raz uświadomił nam znaczenie integracji w zabawie i rywalizacji.

Konkurs przygotowały i przeprowadziły nauczycielki oddziałów 5 i 6 letnich Panie : Aneta Kaczoruk , Agnieszka Mękal i Janina Biernacka.

 

Info i zdjęcia:

Przedszkole Samorządowe „Bajka” w Werbkowicach