25 czerwca 2024

Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy

3 czerwca r. w Klubie Batalionowym przy ul Marszałka J. Piłsudskiego w Zamościu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie zorganizowanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość X, Jubileuszowej Edycji Konkursu Historycznego pt.: „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”

Reklamy

 

Konkurs odbył się pod Patronatem Honorowym Ordynariusza Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – JE ks. bp dra Mariana Rojka, Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Ministra Jana Józef Kasprzyka oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk. X Edycję konkursu historycznego współfinansował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Zasadniczymi celami organizowanego od 2010 r. konkursu jest m.in. kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o organizacji i działalności Służby Zwycięstwu Polski-Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej oraz formacji poakowskich na terenie zamojskiego  Inspektoratu Armii Krajowej, kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, zainspirowanie i zachęcanie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania.

Reklamy

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło 19 szkół z terenu działania ŚZŻAK Okręg Zamość (powiat zamojski, tomaszowski, hrubieszowski, biłgorajski, krasnostawski i lubaczowski). Wśród złożonych prac 22 należały do uczestników z 11 szkół podstawowych, 2 prace do uczestników z 2 szkół gimnazjalnych a 8 prac do uczestników z 6 szkół ponadgimnazjalnych. W sumie wpłynęły 32 prace.

Łącznie 32 uczestników konkursu, reprezentowało: Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Suścu, Szkołę Podstawową im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, Szkołę Podstawową Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu, Szkołę Podstawową im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu, Szkołę Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi, Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Bodaczowie, Szkołę Podstawową im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej, Zespół Szkół Publicznych w Suścu, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju, Gimnazjum im. ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławcu, Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu, I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju, Bursę Międzyszkolną Nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół w Krasnobrodzie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Reklamy

 

Dnia 24.05. br. w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w składzie:

Przewodnicząca Komisji: mgr Monika Żur –Dyrektor Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele – przedstawiciele szkół:

Pani Irena Staroń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu,

Pani Elżbieta Działa – Dyrektor Zespołu Szkół w Krasnobrodzie,

Pani Elżbieta Zub – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Kaczórkach,

Pani Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie,

Pani Ewa Kowalewska – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu,

Pani Agnieszka Piątek – nauczyciel z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu,

Pani Monika Rebizant-Siwiło – nauczyciel z Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu.

Przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość:

Pan Jerzy Blicharz – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Biłgoraju,

Pan Zbigniew Mazurek – członek Koła Rejonowego ŚZŻAK Okręg Zamość w Zamościu.

 

Komisja dokonała oceny prac i wybrała zwycięzców konkursu.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu tj. ogłoszenie jego wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla wszystkich uczniów, także ich opiekunów, Dyrektorów szkół i członków komisji konkursowej rozpoczęło się dnia 3 czerwca o godz. 10.45 złożeniem kwiatów przez delegacje uczestników przy pomnikach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ofiar Faszyzmu w Zamościu. Następnie uczestnicy przeszli na salę koncertową Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości, wprowadzono poczet sztandarowy ŚZŻAK Okręg Zamość pod dowództwem porucznika Andrzeja Jaroszyńskiego- Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z i odśpiewano hymn narodowy.

Gości powitała prowadząca uroczystość Kierownik Klubu 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu – Pani Agnieszka Biernacka. W imieniu organizatora konkursu natomiast głos zabrał Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak, który przedstawiając efekty tegorocznej, X już edycji konkursu podziękował za pomoc w jego organizacji Patronom Honorowym, Dyrektorom szkół, Nauczycielom, członkom Związku w tym Weteranom AK, tj. wszystkim tym, którzy od lat popierają ww. inicjatywę i przyczyniają się do uświetnienia konkursu. Prezes pogratulował także uczniom – uczestnikom konkursu wysokiego poziomu prac i podziękował im za decyzję o wzięciu udziału w tym specyficznym, ambitnym konkursie. 

Prezes S. Zawiślak podziękował także mediom za przekazywanie opinii publicznej informacji o naszym konkursie historycznym oraz innych inicjatywach i działaniach podejmowanych przez ŚZŻAK O/Zamość. Zaprosił także wszystkich na przyszłoroczną edycję konkursu.

W dalszej części uroczystości Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość wraz z Wiceprezesem Andrzejem Jaroszyńskim, członkiem Związku – Kombatantem kpt. Józefem Łabą wręczyli przyznane przez Zarząd ŚZŻAK Okręg Zamość Medale za Zasługi na rzecz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, które  otrzymali:

Elżbieta Widyma – Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

Elżbieta Okoń – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju

Maria Dworzycka – nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach

Irmina Czubara – Szady – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

Katarzyna Skrzypek – Wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

Agnieszka Oseła – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu

Aleksandra Kusztykiewicz – nauczyciel z  Samorządowego Zespołu w Józefowie

Barbara Krawczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie

Stanisław Kowalczyk – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Po dekoracjach miał miejsce spektakl pt. „Czuwam” w wykonaniu kadetów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego w Zamościu.

Następnie Starszy Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie – Pani Barbara Krawczyk ogłosiła wyniki konkursu i nastąpiło wręczenie dyplomów oraz nagród jego uczestnikom. W konkursie przewidziano następujące nagrody: Mini dron DJI Tello, Aparat Fujifilm Instax Mini 9 wraz z podwójnym opakowaniem  filmów, słuchawki bezprzewodowe i power banki.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej nadesłanych prac komisja konkursowa przyznała nagrody następującym uczniom:

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce  –  Anna Skrzypik   –  Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu, 

II miejsce – Kinga Rosińska – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

III miejsce – Gabriela Kiryluk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

 

Wyróżnienia:

Rafał Krawczyk – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Weronika Herc – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Martyna Teterycz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Wojciech Borys – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Paweł Mróz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Maria Jachtoma – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Aleksandra Filipiuk – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Anna Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Marta Prystupa – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Dawid Duda – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Miłosz Obszyński – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Szymon Węgrzyn – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Aleksandra Szala – Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Julia Malec – Szkoła Podstawowa Zespołu Szkół Publicznych w Suścu.

 

Podziękowania:

Victoria Kostrubiec – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Michał Cielniak – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Matylda Chachler – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Gabriel Bednarz – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Amelia Mazurek – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zofia Wieczerzańska – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

II miejsce – Oliwia Adamczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

 

W kategorii szkół  ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Julia Semak – 10. Drużyna Harcerska „Traperski Krąg”,

II miejsce – Sandra  Kusiak  – I LO im. ONZ w Biłgoraju,

III miejsce – Gubała Aleksy – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu.

 

Wyróżnienia: 

Michał Pomazanka – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

Bartłomiej Kurantowicz  – Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Krasnobrodzie,

Jakub Olech – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),

Amelia Stręciwilk –  Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

Kamila Bednarz – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju.       

 

Ponadto wszystkim uczniom i ich opiekunom a także Dyrekcjom Szkół i członkom komisji konkursowej wręczono okolicznościowe dyplomy.

Pamiątkowe dyplomy otrzymali:

Nauczyciele – Opiekunowie uczestników konkursu:

Małgorzata Magryta – Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Zbigniew Budzyński – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Bożena Wolańczuk – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Joanna Jastrzębska – Droździel – Szkoła Podstawowa  Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Waldemar Wolanin – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

dr Krzysztof Klikicki – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Wiesława Martyniuk – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Małgorzata Kociuba – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Dorota Czarny – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Anna Rojek – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Anna Wołoszyn – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Agnieszka Jałowicka – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Teresa Czaporowska – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Małgorzata Kitka – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Jolanta Kurantowicz – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Iwona Snopek – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie (LO),

Anna Sadowska – Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju,

Anna Danilczuk – Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu (LO),

Dyrektorzy szkół:

Grażyna Ciastoch – Szkoła Podstawowa  im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu,

Piotr Zdrojko – Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Uchaniach,

Anna Woś – Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach,

Maria Mołdoch – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu,

Ksiądz Mariusz Skakuj – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Zamościu,

Agnieszka Herc – Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu,

Andrzej Pachla – Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Nieledwi,

Barbara Rokosz – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bodaczowie,

Krystyna Ptak – Szkoła Podstawowa  im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej,

Janusz Kiecana – Zespół Szkół Publicznych w Suścu,

Marian Kurzyna – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Biłgoraju,

Krystyna Król – Gimnazjum im. Ks. Stanisława Staszica w Uchaniach z siedzibą w Jarosławiu,

Elżbieta Widyma  – Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu,

Marian Klecha – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju,

Waldemar Leszczyński – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu,

Elżbieta Działa – Zespół Szkół w Krasnobrodzie,

Anna Derkacz – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie,

Adam Balicki – Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Łącznie rozdano 82 okolicznościowe dyplomy i podziękowania.

 

Nagrody rzeczowe i dyplomy podobnie wręczali: Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, poseł Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość por Andrzej Jaroszyński oraz członek Związku Kombatant – kpt Józef Łaba.

Następnie, po ogłoszeniu wyników organizatorzy zaprosili uczestników uroczystości na  poczęstunek.

W uroczystości obok ww. udział wzięli także: reprezentujący Biskupa diecezjalnego dr Mariana Rojka Ks. dr Michał Maciołek  – Kanclerz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Barbara Krawczyk –Starszy Wizytator Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie- reprezentująca Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresę Misiuk , Harcmistrz Anna Rojek – Komendant Hufca Tomaszowskiego Związku Harcerstwa Polskiego, liczni przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość m.in.: Członkowie Prezydium Zarządu ŚZŻAK O/Z, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie Komisji Konkursowej, Dyrektorzy i nauczyciele,  rodzice, opiekunowie, instruktorzy i uczniowie.

 

Więcej zdjęć: 

https://akzamosc.pl/2019/06/08/final-x-edycji-konkursu-historycznego-historia-mojej-malej-ojczyzny-wspomnienia-o-zolnierzach-szp-zwz-ak-inspektoratu-zamosc-oraz-ich-powojenne-losy-relacja-zdjecia/ 

 

(opracowanie i fot. ŚZŻAK O/Zamość)