23 kwietnia 2024

Horodło: Promocja tomiku poezji „Uskrzydlone marzenia” Kazimierza Jana Dejera

W sobotę, 28 lipca 2012 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Horodle, odbyło się spotkanie literackie, poświęcone wydanemu niedawno tomikowi wierszy pana Kazimierza Jana Dejera – „Uskrzydlone marzenia”.

Pan Kazimierz urodził się w 1955 roku we wsi Hrebenne i mieszka tam do dziś. Studia o kierunku polonistyka, ukończył w trakcie pracy zawodowej. Pracował między innymi w Szkole Podstawowej w Hrebennem i Gimnazjum Publicznym w Horodle. Obecnie od kilku lat jest na emeryturze.

Zadebiutował w roku 1976 prywatnym tomikiem „Wiersze”, wydanym w Łodzi. Ponadto, w 1987 roku, w prasie nauczycielskiej, ukazał się tekst „Uskrzydlone marzenia”, wyróżniony w konkursie: „Wszystkie barwy współczesności”.

Utwory poety publikowane były w czasopismach: Kresy Literackie, Przegląd Kresowy, Głos Chełma, Twórczość Ludowa, Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego oraz  w Zamojskim Almanachu Literackim „Napisać Swój Świat”. Wiele tekstów można znaleźć  w Tomikach Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Poeta jest kilkakrotnym laureatem konkursu poetyckiego „U progu kresów ”.

Jest również autorem tekstów hymnów szkolnych. Na sobotnim spotkaniu wiersze autora odczytali jego podopieczni z Klubu Seniora działającego przy GOK w Horodle, dla którego pisze teksty i skecze. Oprócz najbliższej rodziny, wśród słuchaczy, znaleźli się mi. in., przedstawiciele Dyrekcji i Grona Pedagogicznego ZS w Horodle, emerytowani nauczyciele, z którymi pan Kazimierz Dejer współpracował oraz przyjaciele. Całość uświetnił występ Klubu Seniora z Horodła.

Redaktorem wydania i autorem wstępu tomiku jest Pani Maria Marut – opiekun Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej, projekt okładki i grafiki wykonała Zofia Smolej-Sęczawa.

Tomik został wydany dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Horodle oraz Banku Spółdzielczego w Werbkowicach.

W imieniu autora  życzymy wszystkim przyszłym czytelnikom przyjemnej lektury.

 

Tekst i foto:

Towarzystwo Fotograficzne Ziemi Hrubieszowskiej i GOK Horodło